Retur [Spil når du vil - Forår 2008] [Indbydelse] [Spil når du vil - Efterår 2007] [Om rating]

Forårsturneringen 2008
Indbydelse til de nye klubturneringer!


Spil når du vil 1/2008
Skakklubben Centrum inviterer her i foråret 2008 til to turneringer: Spil når du vil 1/2008, samt en "gammeldags" 5-runders EMT (læs længere nede). Spil når du vil-turneringen spilles over 5 runder, for at deltage i en runde skal man møde op senest kl. 19.00 eller have tilmeldt sig på forhånd til runden. Runden lægges kl. 19.00 og startes kl. 19.15.

Turneringen elorates såfremt betingelserne herfor er til stede.
Spillested: Kirkegade 51 – 53, 6700 Esbjerg.
Spilletid: Der spilles 40 træk i 1 time og 45 minutter, derefter 15 minutter til resten af partiet.
Turneringssystem: Der spilles efter Monrad. Hvis runden ikke kan lægges, kan man komme til at møde samme modstander 2 gange, men med forskellige farver. Pga. systemet med, at man kan komme til de runder man har lyst til, kræver det et virtuelt pointsystem for at sikre en retfærdig rundelægning (seedning).

Der bliver først og fremmest tildelt virtuelle point efter rating til alle nye spillere i turneringen:


Ratinginterval			Antal point
Alt under 1099			0
1100 – 1299			½
1300 – 1499			1
1500 – 1699			1½
1700 – 1899			2
1900 – 2099 			2½
2100 - 2299 			3
2300 - 2499			3½
Dernæst får man automatisk tildelt ½ point i de runder, hvor man ikke spiller med. Dette virtuelle pointsystem er udelukkende til for at sikre retfærdig rundelægning.
Spilledatoer: 7/1, 21/1, 28/1, 11/2, 25/2.
Indskud: 0 kr., klubben betaler EMT-afgift, dog skal man være A- eller B-medlem af Centrum. Nye skakspillere (som ikke er DSU-medlemmer) kan spille 3 partier gratis inden de skal være indmeldt.
Vinderen: Får en andel i klubmester titlen.
Kaffepause: Der holdes pause fra kl. 20.30 – 20.45.
Tilmelding: Til Jens Nielsen tlf. 75-123975, jerneif@get2net.dk.

Tilmeldte
1. Dennis Munksgaard
2. Andreas Kinch


5-runders EMT Forår 1/2008 - Aflyst pga. for få tilmeldinger!
Skakklubben Centrum inviterer til en 5-runders EMT.
Spillested: Kirkegade 51 – 53, 6700 Esbjerg.
Spilletid: Der spilles 40 træk i 1 time og 45 minutter, derefter 15 minutter til resten af partiet.
Turneringssystem: Der tilstræbes 6-mands alle-mod-alle grupper, evt. Monrad.
Spilledatoer: 7/1, 21/1, 28/1, 11/2, 25/2.
Hængepartier: 18/2.
Indskud: 0 kr., klubben betaler EMT-afgift, dog skal man være A-eller B medlem af Centrum.
Vinderen: Får ikke en andel i klubmester titlen.
Kaffepause: Der holdes pause fra kl. 20.30 – 20.45.
Tilmelding: Til Jens Nielsen, 75-123975, jerneif@get2net.dk eller Allan Kaarsberg 75-457013, a.kaarsberg@esenet.dk.

Tilmeldte
1. Frede Jørgensen

Til top