Retur [Efterårsturnering 1/2006]

Om ratingberegningen


Som det fremgår af § 11 i det nye reglement for klubturneringen, så gives der 3 point for en sejr, 1 point for en remis og 0 point for et nederlag. Ved ratingberegningen skal det normale 1, ½, 0 pointsystem benyttes. Så når du vil finde ud af om du har nået din forventede score, så bliver du altså nødt til at regne pointene om til det gamle pointsystem.

Jean Bloch Mikkelsen har oplyst, at fremover vil den aktuelle rating ved turneringens start være gældende. Ratingtal og forventet score skal altså ikke som før korrigeres umiddelbart før turneringens afslutning.

Pga. det få antal deltagere i de seneste klubturneringer, er turneringerne ikke blevet ratet.