[Generalforsamling 1.9.2008] [Generalforsamling 27.8.2007]

Ekstraordinær generalforsamling i Centrum - 17.9.2007

Deltagere: 24 medlemmer.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af formand og 1 bestyrelsesmedlem.
3. Valg.
4. Forslag om klubbens opløsning og nedsættelse af et opløsningsudvalg.
5. Indkomne forslag til anvendelse af klubbens midler.
6. Eventuelt.

1. Peter Roesen blev valgt til dirigent.

2. Jens foreslog sig selv, som formandskandidat, og efter en længere diskussion om hvad tanker og ideer han havde med formandsposten, blev han valgt uden modkandidat. Da Jens var kasserer i forvejen, skulle der så vælges en ny kasserer for et år. Poul G. Jensen ville gerne overtage posten indtil næste generalforsamling, men heller ikke længere. Poul G. blev valgt. Allan Kaarsberg blev valgt som menig bestyrelsesmedlem.

3. Inden valget til de 2 suppleantposter til bestyrelsen, fortalte Jens, at der min. ville blive holdt 4 bestyrelsesmøder om året, og at suppleanterne skulle indgå på lige fod i arbejdet i bestyrelsen, dvs. deltage i bestyrelsesmøder og lave andet arbejde. Andreas Kinch og Egon Thøgersen blev valgt.

1. suppleant til bestyrelsen: Andreas Kinch
2. suppleant til bestyrelsen: Egon Thøgersen
Rekvisitforvalter: Bestyrelsen
Revisor: Bent Radoor
Turneringsudvalg: Bestyrelsen
Turneringskomite: Brian Isaksen, Bent Radoor, Jean B. Mikkelsen
1. suppleant til komiteen:
Hans Nissen-pokalen: Bestyrelsen
Festkomite: Allan Kaarsberg, Peter Roesen, Søren Peter Nielsen
Esbjerg Skak Union: Jens Nielsen, Egon Thøgersen
Avisreferent: Jens Nielsen
Klubbladsredaktører: Allan Kaarsberg, Peter Roesen
Bibliotekar: Bestyrelsen

4. Blev ikke aktuelt.

5. Efter en kort diskussion blev det vedtaget, at den valgte bestyrelse skulle se på punktet og generelt på vedtægterne og fremsætte et forslag til næste års generalforsamling.

6. Jens startede med at takke for valget og fortalte, at efterårsturneringen ville komme til at foregå på en helt ny måde, en turneringsform der hedder Spil når du vil. Spillerne skulle bare tilmelde sig senest kl. 19.00 mandag aften for at deltage i turneringen. Derefter fortsatte han med at tale om holdturnering, hvor bestyrelsen gerne ville have tilsagn fra medlemmerne om de ville deltage heri. Han påpegede endvidere, at bestyrelsen måske ville se sig nødsaget til at trække Mesterrækkeholdet, da klubben måske ikke ville kunne stille med 16 mand om søndagen. Derefter var der en livlig diskussion på, hvordan man kunne få mere liv i klubben, oldboys-turneringen med spisning, klubbens 85 års jubilæum, SFO–turneringen, internetskak, venskabsmatch på nettet.

Til slut kunne forsamlingen udbringe et leve for klubben.