[Generalforsamling 2005] [Generalforsamling 2004]

Ekstraordinær generalforsamling i ESU - 25.10.2004

Der blev afholdt ekstraordinær generalforsamling i Esbjerg Skak Union mandag den 25. oktober kl. 18.30 i Fritidshuset, Kirkegade.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg (formand, kasserer, bestyrelsesmedlem, revisor og revisorsuppleant)
3. Eventuelt

Jens Nielsen blev valgt til ny formand. Torben Jensen blev valgt til kasserer og som bestyrelsesmedlemmer blev Torben Kristensen, Preben Josefsen og Karsten Jacobsen valgt.