[Ekstraordinær generalforsamling 2004] [Generalforsamling 2003]

Generalforsamling i ESU - 26.09.2004

Deltagere: 2 delegerede fra Esbjerg Skakforening (Torben Kristensen og Torben Jensen), 2 delegerede fra Centrum (Brian Isaksen og Jens Nielsen) samt 6 medlemmer.

1. Valg af dirigent
Niels Ejnar Nielsen blev valgt til dirigent.

2. Formandens beretning
29 spillere deltog i Esbjergmesterskabet. Torsten Lindestrøm blev mester foran Ove Weiss Hartvig. Et problem er, at ESU ikke er tilskudberettiget, så de enkelte klubber er nødt til at booke lokaler til ESU.
Brian Isaksen blev tildelt Nordea Prisen (kr. 15.000,-) for sit store arbejde for ESU, og han gav prisen videre til ESU. Til gengæld lavede vi et arrangement uden for Nordea hvor IM Kim Pilgaard mødte Torsten Lindestrøm, et velbesøgt arrangement. Vi deltog også i Idrætsnatten, måske bedre for kommunen end for skakken, men vi viser flaget.
Den vigtigste ting for ESU er selvfølgelig Vesterhavsturneringen. 124 spillere deltog, hvilket er flere end sidste år. Arrangementet fungerede fint med enkelte små fejl. "Jeg er stolt af de 18 første Vesterhavsturneringer, som gav stor omtale både i Danmark og i udlandet. Jeg bryder mig ikke om en open, som ikke kommer i historiebøgerne og derfor, og pga. mit helbred, har jeg besluttet, at jeg ikke stiller op til genvalg." udtalte Brian Isaksen.
Vi afholdte også et Bent Larsen arrangement i september 2003 i Musikhuset, nok sidste gang Bent var i byen, et arrangement vi fik stor ros for.
Centrum har købt skakspilsæt af ESU for kr. 200,-. pr sæt. Skakforeningen har købt ure af ESU for kr. 200,- pr. stk.
Kommentarer til beretningen
Torben Jensen savnede brochurematerialer om klubberne i Esbjerg og at ambitionsniveauet var for lavt for Vesterhavsturneringen i år.
Mogens Nielsen foreslog at man skulle lave lørdagsskak i gågaden, og sagde at han før havde været modstander af en open, men at han nu var for.
Jean B. Mikkelsen undrede sig over materialet ikke var lavet da DSU giver tilskud hertil, samtidig opfordrede han ESU til at vise sig mere rundt omkring.
Brian svarede på de forskellige indlæg, bl.a. at folderen var lavet men at den ikke var kommet i produktion.
Beretningen blev herefter godkendt.

3. Regnskabets fremlæggelse
Jens gennemgik de enkelte poster med enkelte kommentarer. Jens foreslog at aktivkontiene blev overflyttet til Skjern Bank. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

4. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

5. Valg
Da ingen ønskede valg som formand, foreslog dirigenten at alle de 6 delegerede blev valgt til en konstitueret bestyrelse med det formål at finde en formandskandidat og derefter at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Blev vedtaget.

6. Eventuelt
Jens Nielsen takkede på bestyrelsens vegne for det store arbejde Brian har lagt i ESU, både som formand samt inden, og håbede at han fortsat ville give en hånd med. Derefter overrakte han Brian en gave og Brian modtog stående klapsalver fra de tilstedeværende. Til sidst takkede dirigenten for god ro og orden og udbad sig et trefoldigt leve for ESU.

Referent: Jens Nielsen


Krise i Esbjerg skak Union (kort referat bragt i JydskeVestkysten)
Esbjergskakklubbernes samarbejdsorganisation – Esbjerg Skak Union, der siden 1977 har haft ansvaret for esbjergmesterskabet og Vesterhavsturneringen – havde søndag sin årlige generalforsamling.

Formanden, Brian Isaksen, har for længst forkyndt sin afgang fra posten pga. helbredsproblemer, men det lykkedes ikke de fremmødte at finde en ny kandidat til posten. Så dirigenten, Niels Ejnar Nielsen, så ingen anden udvej, end med forsamlingens billigelse at konstituere samtlige de seks delegerede til ny foreløbig bestyrelse med opgaven så hurtigt som muligt at indkalde til ekstraordinær generalforsamling for at gøre et nyt forsøg på at opstille en formand og en bestyrelse.

Brian Isaksen blev valgt til formand i 1983 og har bestridt posten lige siden bortset fra godt et år, inden den siddende bestyrelse i december 1996 bad ham vende tilbage til formandsposten for at afværge en truende aflysning af Danmarksmesterskabet 1997, som Esbjerg havde påtaget sig.


Indkaldelsen så i øvrigt således ud:

Indkaldelse til generalforsamling 2004 i Esbjerg Skak Union søndag 26. september kl. 11.00 i Kirkegade.

Hver klub bedes sende to stemmeberettigede repræsentanter til mødet, hvor vi bl.a. skal diskutere Vesterhavsturneringens nærmeste fremtid. Der skal findes ny formand, da jeg ikke ønsker genvalg!

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskabets fremlæggelse
4. Indkomne forslag
5. Valg (formand, kasserer, bestyrelsesmedlem og revisor)
6. Eventuelt

Med venlig hilsen

Brian Isaksen

Evalueringsmøde kl. 10
Umiddelbart inden generalforsamlingen er der mulighed for at evaluere Vesterhavsturneringen 2004 – hvad var godt, hvad var skidt. Alle hjælpere fra 2004-turneringen inviteres.