[Generalforsamling 6.9.2010] [Generalforsamling 1.9.2008]

Generalforsamling i Centrum - 31.8.2009

Referat fra generalforsamlingen i Centrum mandag 31. august 2009 kl. 19.30 i Kirkegade.

Endelig dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Fastsættelse af kontingent m.m.
5. Indkomne forslag
6. Valg
7. Eventuelt

1. Valg af dirigent
Da der kun var fremmødt 8 medlemmer blev man enige om at formanden var dirigent.

2. Formandens beretning
2. Formanden startede i sin beretning med at mindes klubbens 6. æresmedlem, Niels Ejnar Nielsen, som døde lille juleaften 2008. Alle rejste sig op og mindedes Ejnar.

I årets løb mistede vi også en anden stor profil inden for skakken i Esbjerg, da Ernst Maarup døde i februar måned.

En anden stor del af Esbjergs skakhistorie skranter også gevaldig, nemlig Skakklubben Centrum. Aktivitetsniveauet er faldet til et absolut minimum, medlemmer melder sig ud af klubben, så det er vigtigt, at vi får en alvorlig diskussion om hvad vi gør i fremtiden. Bestyrelsen foreslår vi vender tilbage til turneringer med faste runder, så medlemmerne bliver ”tvunget” til at komme til klubaftnerne, da den nuværende ”Spil når du vil” har vist sig, at det er alt for let at blive hjemme. Jeg vil dog foreslå dirigenten, at vi først tager denne diskussion under eventuelt.

En af de første ting, der skete sidste år, var at vi blev inviteret med til åbningen af kontorforretningen ”Zapp In”. Vi skulle stille med en mand, som forretningens kunder kunne udfordre til et parti skak. Hvis kunden vandt ville han modtage et gavekort på 500 kr., mens hvis vi vandt ville klubben få 100 kr. Iver og Peter tog udfordringen op og lavede et godt arbejde for klubben og en god propaganda for skakken, samtidig tjente klubben 2.500 kr. Stor tak til Iver og Peter.

I klubben fik vi spillet 3 turneringer af ” Spil når du vil” med færre deltagere pr. turnering og færre spillede partier. I den sidste blev der kun spillet 8 partier med 5 deltagere. Den 1. turnering vandt Mesud, 2 turnering vandt Peter mens Poul Grydholt vandt den 3. Der skal spilles omkamp mellem Peter og Poul om klubmesterskabet snarest.

Hans Nissen Cup blev igen spillet over 2 klubaftner med et flot deltagerantal på 13. Vinder blev Damir, der spilede remis med Poul Grydholt i finalen.

I holdturneringen deltog vi med 2 hold, 1. holdet som fik tildelt en plads i 2. division, da Aabenraa trak sig, fik en 8. plads og rykkede ned i Mesterklassen. 2. holdet blev nr. 4 i A-rækken.

Af gode enkeltmandspræstationer i enkeltmandsturneringer vil jeg især fremhæve 2 flotte resultater. Poul Grydholt vandt Ølgod Mesterskabet foran Peter Roesen og Torsten Lindestrøm. Morten Andersen vandt den øverste 5 runders ved DM i Silkeborg, hvor han scorede en kandidatresultat. Allan og undertegnede vil ikke mindes deres deltagelse med glæde, da de henholdsvid blev nr. 14 og 11 i den næstbedste gruppe. Undertegnede kunne dog glæde sig over, at han modtog DSU's hæderstegn. Til sidst vil jeg gerne sige en stor tak til vores webmaster Jørn, som stadig styrer vores hjemmeside til alles store tilfredshed, selv om han ikke er medlem af klubben. Efter enkelte kommentarer blev beretningen godkendt.

3. Kassererens beretning
Kassereren fremlagde regnskabet, som viste et overskud på kr. 2659,88. Dog manglede der en regning fra DSU, men et tilfredsstillende resultat. Efter enkelte kommentarer blev regnskabet godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent m.m.
Selvom DSU har hævet kontingentet med kr. 100 pr. medlem, indstillede bestyrelsen til uændret kontingent. Forslaget blev vedtaget.

5. Indkomne forslag
Der er kommet et forslag fra bestyrelsen vedrørende ændring af vedtægterne omkring reglerne for opløsning af klubben. Denne forslagstekst blev vedtaget på sidste års ekstraordinære generalforsamling:
Klubben kan ikke opløses så længe fem medlemmer fordrer den opretholdt. Såfremt klubben opløses, skal dens pengemidler skænkes til den lokale hovedkreds og til Dansk Skole Skak med halvdelen til hver, og dens øvrige materialer overgives til den lokale hovedkreds.
Forslaget blev vedtaget.

6. Valg
Formand: Jens Nielsen.
Sekretær: Egon Thøgersen.
1. suppleant til bestyrelsen: Ingen valgt. Bestyrelsen fik bemyndigelse til at supplere sig selv.
2. suppleant til bestyrelsen: Ingen valgt. Bestyrelsen fik bemyndigelse til at supplere sig selv.
Rekvisitforvalter: Ingen valgt.
Revisor: Johan G. Jensen.
Turneringsudvalg: Bestyrelsen.
Turneringskomite: Jean B. Mikkelsen, Peter Roesen, Bent Radoor.
1. suppleant til komiteen: Ingen valgt.
Hans Nissen-pokalen: Bestyrelsen.
Festkomite: Bestyrelsen.
Esbjerg Skak Union: Jens Nielsen, Egon Thøgersen.
Avisreferent: Jens Nielsen.
Klubbladsredaktører: Ingen valgt.
Bibliotekar: Ingen valgt.

7. Eventuelt
Fik en længere drøftelse af, hvad der skulle ske i klubben i efteråret. Det blev aftalt, at der ingen klubaftner var dagen efter holdkampe, samt at man prøvede at lave en turnering med fast deltagelse og således at man var færdig mellem kl. 22-23 samt at vi prøvede at spille med tidshandicap.

Referent: Jens Nielsen.