[Generalforsamling 5.9.2011] [Generalforsamling 31.8.2009]

Generalforsamling i Centrum - 6.9.2010

Referat fra ordinær generalforsamling i Centrum mandag 6. september 2010 kl. 19.30 i Kirkegade.

Endelig dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Fastsættelse af kontingent m.m.
5. Indkomne forslag.
6. Valg.
7. Eventuelt

1. Valg af dirigent
Da der kun var fremmødt 7 medlemmer blev man enige om at formanden var dirigent.

2. Formandens beretning
Kommer senere

3. Kassererens beretning
Kassereren fremlagde regnskabet, som viste et underskud på kr. 3593,84. Regnskabet godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent m.m.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Forslaget blev vedtaget.

5. Indkomne forslag
Ingen forslag.

6. Valg
Kasserer : Torben Olsson (ønskede kun valg for et år)
Menigt bestyrelsesmedlem: Andreas Kinch og Egon Thøgersen valgt.
1. suppleant til bestyrelsen: Mogens Nielsen.
2. suppleant til bestyrelsen: Ingen valgt. Bestyrelsen fik bemyndigelse til at supplere sig selv.
Rekvisitforvalter: Ingen valgt.
Revisor: Johan Grydholt Jensen.
Turneringsudvalg: Bestyrelsen.
Turneringskomite: Jean Bloch Mikkelsen, Peter Roesen, Bent Radoor.
1. suppleant til komiteen: Ingen valgt.
Hans Nissen-pokalen: Bestyrelsen.
Festkomite: Bestyrelsen.
Esbjerg Skak Union: Jens Nielsen, Egon Thøgersen.
Avisreferent: Jens Nielsen.
Klubbladsredaktører: Ingen valgt.
Bibliotekar: Ingen valgt.

7. Eventuelt
Blev enige om at fortsætte den nuværende klubturneringsform.

Referent: Jens Nielsen.