[Generalforsamling 14.09.2013] [Generalforsamling 27.10.2012]

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Centrum
29.12.2012 klokken 13.00

Deltagere: Torben Olsson, Bent Radoor, Andreas Kinch, Bjarne Rasmussen, Kaj Madsen, Ove Matras, Martin Koch Clausen, Allan Østergård, Jean B. Mikkelsen, Jens Nielsen.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Nedlæggelse af klubben pr. 31/12-2012
Hvis der er 5 stemmer imod forslaget, er forslaget nedstemt. Da forslaget blev vedtaget den 27/10 2012 er beslutningen endelig.
3. Valg til bestyrelsen - Punktet udgår hvis punkt 2 vedtages.
4. Eventuelt - Punktet udgår hvis punkt 2 vedtages.

1. Valg af dirigent
Martin Koch Clausen blev valgt til dirigent.

2. Nedlæggelse af klubben pr. 31/12-2012
Jens orienterede om, at der har været afholdt et bestyrelsesmøde siden sidst, hvor man drøftede klubbens situation og besluttede ikke at foretage sig yderligere. Herefter var der en længere diskussion om nedlæggelse af klubben, hvor de fleste fremførte at det var synd at nedlægge klubben, dels fordi der var mange medlemmer i klubben, at mange havde stor følelse for klubben, at DSU muligvis ville miste medlemmer hvis klubben lukkede. Inden dirigenten sendte forslaget til afstemning, blev der drøftet hvilket arbejde der krævedes for at være i en evt. ny bestyrelse, og at A-kontingentet skulle op på min. DSU-afgiften. Herefter satte dirigenten forslaget til afstemning; for forslaget stemte 0, imod forslaget stemte 7.
Hermed var forslaget nedstemt.

3. Valg til bestyrelsen
Da forslag 2 var blevet nedstemt, meddelte Jens på den samlede bestyrelses vegne, at hele bestyrelse satte deres mandat på valg, dvs. der skulle være valg til hele bestyrelsen.

Følgende blev valgt:
Formand: Jean B. Mikkelsen (valgt til sep. 2013)
Kasserer: Martin Koch Clausen (valgt til sep. 2014)
Bestyrelsesmedlemmer:
Kaj Madsen (valgt til sep. 2014)
Ove Matras (valgt til sep. 2014)
Jens Nielsen (valgt til sep. 2013)
Revisor: Bent Radoor

4. Eventuelt
Intet.

Referent: Jens Nielsen