[Ekstraordinær generalforsamling 14.09.2014] [Ekstraordinær generalforsamling 29.12.2012]

Ordinær generalforsamling i Centrum
lørdag den 14.09.2013 klokken 14.30

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg - øvrige poster
8. Eventuelt

Referat af Skakklubben Centrums ordinære generalforsamling lørdag den 14. september 2013.

Generalforsamlingen blev afholdt kl. 14.30 i Fritidshuset, Kirkegade 51, Esbjerg. Bestyrelsen havde gjort sit for at skabe en hyggelig ramme om dagens arrangementer. I stueetagens lokale ud mod Kirkegade var kaffen parat, og i dagens anledning var husets fineste porcelæn fundet frem. Kagerne - der dog ikke var hjemmebagte - var pænt skåret ud, og var man tørstig, var der også mulighed for en øl eller en vand.

Følgende medlemmer var til stede og forsamlede sig, da klokken faldt i slag, om bordene, der var stillet sammen midt i lokalet: Martin Koch Clausen, Ove Matras, Jean B. Mikkelsen, Jens Nielsen, Peer Ole Pedersen, Bent Radoor og Bjarne Rasmussen. Endvidere var Torben Olsson til stede som en velkommen gæst.

Formanden, Jean B. Mikkelsen, bød velkommen.

1. Valg af dirigent
Bjarne Rasmussen blev énstemmigt valgt som dirigent.

2. Formandens beretning
Jean B. Mikkelsen omtalte under sin beretning, at han har repræsenteret klubben på DSU’s delegeretmøde i påsken. Mødet havde været spændende ud over det sædvanlige. Klubben har haft arrangementer i efteråret og i julen i forbindelse med de ekstraordinære generalforsamlinger med efterfølgende hyggeligt samvær. Leje af spillelokale betaler vi pr. gang, vi benytter lokalet. Formanden takkede Martin for det arbejde, han har lagt i klubben de seneste måneder. Der har været forslag fremme om, at der kan spilles turneringer i klubbens regi via en af de eksisterende skak-sites på internettet, og det kunne måske være interessant, om nogen vil arbejde videre med det. Bestyrelsens plan for det kommende år er – i overensstemmelse med indstillingen på generalforsamlingen i julen – indtil videre at arbejde videre på lavt blus med et begrænset antal arrangementer.
De tilstedeværende mindedes Jens Arne Christensen og også tidligere medlem Warny Eskesen, der begge i årets løb er afgået ved døden.
Efter en kort debat blev formandens beretning énstemmigt vedtaget.

3. Kassererens beretning
Martin gennemgik regnskabet, som Bent Radoor forud for generalforsamlingen havde forsynet med blank revisionspåtegning. Regnskabet blev efter enkelte afklarende spørgsmål énstemmigt godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent
Der blev foreslået og énstemmigt vedtaget uændret kontingent.

5. Indkomne forslag
Ingen.

6. Valg til bestyrelsen
a. Formand: Jean B. Mikkelsen blev énstemmigt genvalgt.
b. Sekretær: Jens Nielsen blev énstemmigt genvalgt.
c. 1. suppleant: Bjarne Rasmussen blev énstemmigt valgt.
d. 2. suppleant: Peer Ole Pedersen blev énstemmigt valgt.

7. Valg – øvrige poster
a. Rekvisitforvalter: Det vedtoges énstemmigt, at posten står ledig.
b. Turneringsudvalg: Det vedtoges énstemmigt, at udvalgsposterne står ledige.
c. 2 medlemmer af Esbjerg Skak Unions bestyrelse: Jean B. Mikkelsen og Jens Nielsen blev énstemmigt valgt.
d. Avisreferent: Jens Nielsen blev énstemmigt valgt.
e. Klubbladsredaktion: Det vedtoges énstemmigt, at posten står ledig.
f. Revisor: Bent Radoor blev énstemmigt genvalgt som revisor.

8. Eventuelt
Intet.

Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede traditionen tro generalforsamlingen med ”Centrum længe leve!” efterfulgt af forsamlingens hurraråb.

Martin Koch Clausen