[Generalforsamling 22.8.2005] [Generalforsamling 25.8.2003]

Generalforsamling i Centrum - 23.8.2004

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Fastsættelse af kontingent m.m.
5. Indkomne forslag (Ingen)
6. Valg
7. Eventuelt

Mandag d. 23. august blev Centrums årlige generalforsamling afholdt i klubbens lokaler. Der var 13 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer. Aftenen forløb i god ro og orden, hvilket ikke mindst skyldes den kyndige ledelse af Lars Lindhard som dirigent.

Formandens beretning blev med det samme godkendt af forsamlingen.

1. Valg af dirigent
Lars Lindhard blev valgt som dirigent.

2. Formandens beretning
Mindeminut for Henning Jensen (død 6. maj).
K-skak: hold med i 1. Division 2003, vistnok en 5. plads. Nu med i en slags nordisk holdturnering pga. mangel på hold.
Holdturnering: 3 hold med denne gang, tilbagegang på et hold. 1. hold: nr. 4 i 3. Division (vi kipper med flaget: ESF nr. 5!). 2. hold: nr. 3 i Mesterklassen og 3. hold: nr. 2 i B-klassen. Alt i alt o.k. resultater, men advarselslamperne må tændes for 1. holdet pga. forventede nye regler. Der er meget langt tilbage til storhedstiden, hvor vi havde 10(!) hold med. Andre tider nu, men kan vi gøre noget? Har vi for travlt med at komme hjem? Før skulle vi tit standse undervejs på en hyggelig kro. Er det en ide med fælles afslutning, for det enkelte hold eller samlet for alle hold?
Efterårsturneringen med 20 deltagere. Mesterklassen Ole B. foran Damir og Poul G. Basisklassen Torben C. foran Rene B. og Rene Henriksen. Forårsturneringen med 23 deltagere hvoraf 2 trak sig undervejs. Mesterklassen Izo foran Poul Flemming og Kim S. Basisklassen John H. foran Jens Arne og Børge C.
Omkamp om klubmesterskabet: Ole vandt 2:0 over Izo.
Lynmesterskabet blev spillet med 8 spillere. Hans B. vandt med max. foran Izo og Jens.
Hans Nissen-pokalen. Finalen endnu ikke spillet, så vi venter med den.
Øvrige turneringer: Bedste Centrumpræstation i lang tid: Børge vandt DM for døvblinde for 4. gang!! Iver en fin præstation i Vejle, Evans’ jubilæumsturnering: ubesejret og 2. plads efter Jens Ove Fries Nielsen. Ole B delt nr. 3 sammesteds. Begge også gode præstationer i seneste Vesterhavsturnering.
Flere har deltaget rundt omkring i Esbjergmesterskabet, vores egen Weekendturnering med 20 deltagere, Allan Kaarsberg fik en 1. Plads i B2, Ribes turnering, DM … Uden de store sensationelle resultater, men de er aktive, henter inspiration til sig selv og andre, og de viser flaget på klubbens vegne – tak til dem alle.
Skab. Vi har langt om længe fået et skab i stueetagen, hvilket bliver en stor hjælp i det daglige.
Opsummering. Vi har ikke krise, men der er utvivlsomt tale om en langsom tilbagegang – ikke kun for os. Derfor trækker det op til en ændring af klubturneringssystemet til 4 årlige 5-runders turneringer med spillerne inddelt efter rating – vinderen af en gruppe er dog garanteret en plads i næstfølgende gruppe i næste turnering. Der er overvejende tilslutning til ideen. If. Vedtægterne er det turneringsudvalget, der tilrettelægger klubturneringen, men jeg er sikker på, det vil være meget lydhørt over for generalforsamlingens kommentarer. Jeg vil bede forsamlingen vente med kommentarer til under Eventuelt.
Skjern Bank var en af hovedsponsorerne til årets Vesterhavsturnering. Til gengæld for det betydelige bidrag, vi fik fra dem, vil de gerne fortælle om sig selv de første 15 minutter før 1. runde hos os og senere hos Skakforeningen. Jeg har selvfølgelig inddraget den øvrige bestyrelse og Jesper Lahn i beslutningen. De er enige i, at det er så lidt, vi kan tilbyde til gengæld, at dette må vi gå med til. Jeg håber I bakker op om sagen.
Vores Weekendturnering bliver 22-24. oktober – jeg tager imod tilmeldinger!
Styrkeliste skal indsendes senest 23. september, jeg håber, vi igen kan tilmelde mindst 3 hold.
Poul G. 9 år som næstformand har altid været en god sparringspartner for mig personligt, og Carsten Ovesen som tog en tørn på fire år som bestyrelsesmedlem har altid vist sig meget hjælpsom – tak til begge.

3. Kassererens beretning
På indtægtssiden bemærkes at tilskuddet fra Esbjerg Kommune er faldende. Kommunen har ændret tilskuddet så at ungdommen prioriteres højere i form af højere tilskud. Salg af øl, vand, kaffe lå langt under forrige års salg. Signal til klubben i den forkerte retning. Under Aktiver: Vores 3 bankkonti laves om til en.

4. Fastsættelse af kontingent m.m.
Helårskontingentet for seniorer stiger til 600 kr., pensionister skal betale 480 kr. og juniorer 360 kr. B-medlem 200 kr. Stigningerne skyldes alene yderligere kontingent til DSU på 80 kr. årligt. Stigningen skyldes færre medlemmer og blandt andet udgifter til en mere professionel hjemmesidesatsning.

5. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag

6. Valg
Næstformand: Jens Arne Christensen (ny)
Kasserer: Jens Nielsen
Bestyrelsesmedlem: Rene Bæk Pedersen (ny)
1. suppleant til bestyrelsen: Ole Bønnelykke (ny)
2. suppleant til bestyrelsen: Egon Thøgersen (ny)
Rekvisitforvalter: Bestyrelsen
Revisor: Jørn Hansen
Turneringsudvalg: Jens Nielsen, Ole Bønnelykke (ny)
Turneringskomite: Lars Lindhard, Jørn Hansen, Bent Radoor
1. suppleant til komiteen: Jean Bloch Mikkelsen
Hans Nissen-pokalen: Jens Nielsen, Ole Bønnelykke
Festkomite: Ikke valgt
Esbjerg Skak Union: Brian Isaksen, Jens Nielsen
Avisreferent: Brian Isaksen
Klubbladsredaktører: Allan Kaarsberg, Søren Peter Nielsen
Bibliotekar: Allan Kaarsberg

7. Eventuelt
Her blev Centrum evalueret, klubformanden var bekymret over at klubturneringen trækker i forkert retning. Flere går til Esbjerg Skakforening. For at få flere aktive medlemmer, blev der foreslået at kontakte gamle medlemmer. VIP. Kort til særlige lejligheder/tiltag i skakklubben. Undervisning.
Simultanskak med Kim Pilgaard (Top-20 spiller i DK)
Skak om formiddagen for pensionistforeningen. (Mogens Nielsen)
Firmaskak?
Jens vil prøve at køre en aktiv turnering for ”drop-in” skak. For at lave lidt klubmiljø i venterummet! Det betyder at Jens ikke er med i 1. afdeling af klubturneringen.
Rene B. Pedersen & Søren Peter vil gå sammen med repræsentanter fra Esbjerg Skakforening om at lave en lørdagsbod i gågaden. Skak på gågaden. Mulighed for lidt PR (brochurer ud for klubberne).
Vi står foran en større udskiftning af skakmateriel, her kunne vi dele det godt brugte udstyr ud til uddannelsessteder, cafeer el. lign. Diskussion for den ny bestyrelse.
Dropper pengepræmier i det nye klubår.

Til top