[Generalforsamling 28.8.2006] [Generalforsamling 23.8.2004]

Generalforsamling i Centrum - 22.8.2005

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Fastsættelse af kontingent m.m.
5. Indkomne forslag: Ingen indkomne forslag
6. Valg
7. Eventuelt

Et skuffende fremmøde i Kirkegade kunne kun mønstre 10 interesserede, fire bestyrelsesmedlemmer og en dirigent. Alligevel blev det et ganske godt møde med problemløse valg og nyttig diskussion af flere lovende ideer.

1. Valg af dirigent
Peter Roesen blev valgt som dirigent.

2. Formandens beretning
Formanden lagde som sædvanlig ud med at nævne vigtige eksterne begivenheder fra den forgangne sæson og vigtige organisatoriske beslutninger, men først måtte han desværre endnu en gang bede forsamlingen rejse sig og mindes et afdødt medlem, Michael Petersen.
Esbjerg Skak Union måtte have en ekstraordinær generalforsamling for at finde en ny formand, men så fandt man også en meget tilfredsstillende løsning: Jens Nielsen blev valgt.
Børge Clausen vandt for 3. gang Nordisk Mesterskab for døvblinde! Forsamlingen kvitterede med anerkendende klapsalver.
Iver Poulsen vandt Esbjerg Skakforenings weekendturnering foran Ole Bønnelykke. Han vandt også m3 i Ribes meget stærkt besatte weekendturnering.
Ole Bønnelykke vandt udelt mesterklassen i Ringkjøbings EMT.
Der var 20 delagere med i esbjergmesterskabet, der vandtes af Kim Pilgaard.
I vores egen weekendturnering var der 24 med, men fra 11 klubber – En meget hyggelig turnering.
Vi fik også vores anden internationale titelholder: Lars Lindhard blev udnævnt til International Arbiter.
Og det var i denne sæson vi langt om længe fik nyt materiel – formanden henstillede endnu en gang til, at vi alle behandler det ordentligt! Til lynskak benyt stadig venligst de gamle brikker!
Så gik formanden over til vores hold- og klubturneringer. Almindelig k-skak ser ud til at sygne hen, men vi har fire spillere og et hold med i det nystartede hold-NM i e-mailskak.
I den ordinære holdturnering havde vi igen tre hold med. 1. holdet startede som lyn og torden i 2. Division, var oppe at snuse til oprykningspladsen, men dumpede så ned i rækken. Det blev til en 6. plads. 2. holdet endte på en 7. og nedrykningsplads i Mesterrækken. Men pga. omlægningen af holdturneringen kan vi håbe at redde eksistensen i Mesterrækken. 3. holdet spillede en god turnering og endte på en 2. plads i B-rækken.
Hans Nissen-pokalen er ikke færdigspillet.
Denne sæson så starten på det nye klubturneringssystem med fire femrunders turneringer. Et overvældende flertal synes vi skal fortsætte med dette system.
1. turnering havde 18 deltagere. Izudin Bihorac vant mesterklassen på bedre korrektion end Dennis Munksgaard. Basis 1 vandtes af Damir Desevac. Basis 2 af Rene Henriksen.
2. turnering havde fremgang til 24 deltagere. Poul Flemming Fries Nielsen vandt mesterklassen. Poul Grydholt Jensen Basis 1 og Allan Kaarsberg vandt Basis 2.
3. turnering. Her våsede formanden lidt, men blev korrigeret under kommentarerne. Han SKULLE have sagt: 18 deltagere. Mesterklassen vandtes af Ole Bønnelykke, Basis 1 af Allan Kaarsberg og Basis 2 af Rene Henriksen.
4. turnering kun 13 deltagere. Ole Bønnelykke vandt mesterklassen, Andreas Kinch Basisklassen.
Med to førstepladser blev Ole Bønnelykke årets klubmester! Endnu en gang til lykke!
Så kom formanden med nogle betragtninger om klubbens trivsel, som diskuteret på seneste bestyrelsesmøde. Udsprunget af Allans artikel i seneste klubblad om Koldings arrangement med Steffen Pedersen har vi lyst til at forsøge noget lignende. Altså en slags træning, inspiration eller undervisning ved en stærk spiller – kombineret med noget totalt anderledes, i Kolding var det bowling! Jeg har fået andre forslag som dart, gokartkørsel! Alt sammen afsluttet med fælles spisning. Og alt sammen for at styrke det sociale liv i klubben. Formanden mente, et sådant arrangement skal være i Centrums navn, for at vi kan profilere os. Men det skal selvfølgelig være åbent for en videre kreds. Med samme begrundelse overvejer vi at indlægge en mindre kaffepause i klubturneringsrunderne!
For at tage bedre imod nye medlemmer vil vi koble en af ’de gamle’ på de nye. ’Den gamle’ bliver således en slags personlig træner for den ny og skal tilbyde at spille den nyes parti igennem med ham og give tips og ros – og fortsætte med denne kontakt og opmærksomhed så længe nødvendigt!
Vi vil også nu af nødvendighed undlade at sende eventuelle drenge videre til Esbjerg Skakforening, men forsøge at holde på dem. Hvilket vil blive en stor udfordring og opgave for os – for os alle sammen!
Alle disse tanker fik tilslutning fra forsamlingen.

3. Kassererens beretning
Jens Nielsen fremlagde regnskabet der fremviste et underskud på 7.672 kr. Der er i årets løb indkøbt nye brætter og brikker for over 7.000, så forklaringen på det store underskud ligger dér. Regnskabet blev godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent
Jens Nielsen foreslog uændret kontingent hvilket blev godkendt.

5. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

6. Valg
Formand: Brian Isaksen
Sekretær: Søren Peter Nielsen
1. suppleant til bestyrelsen: Egon Thøgersen
2. suppleant til bestyrelsen: Ole Bønnelykke
Rekvisitforvalter: Ingen. Opgaven overlades til bestyrelsen.
Revisor: Johan Grydholt Jensen
Turneringsudvalg: Jens Nielsen og Ole Bønnelykke
Turneringskomite: Lars Lindhard og Jørn Hansen
1. suppleant til komiteen: Andreas Kinch
Hans Nissen-pokalen: Jens Nielsen og Ole Bønnelykke
Festkomite: Allan Kaarsberg, Peter Roesen og Søren Peter Nielsen
Esbjerg Skak Union: Brian Isaksen og Jens Nielsen
Avisreferent: Brian Isaksen
Klubbladsredaktører: Allan Kaasberg, Søren Peter Nielsen og Steffen Jørgensen
Bibliotekar: Ingen. Opgaven overlades til bestyrelsen.

7. Eventuelt
Under ’eventuelt’ dukkede der yderligere ideer op. Holdledernes opgaver bør defineres klarere. Fx bør det være hans opgave ikke nødvendigvis at skrive, men sørge for, at en leverer en runderapport til klubbladet. Og hvad er en holdleders opgaver i øvrigt? Vagn Konradsen kom med det udmærkede forslag, at holdet skal mødes FØR 1. runde for at blive banket bedre sammen.
Formanden fremviste et brev fra Poul Lundgreen, et af vore tidlige medlemmer, p.t. medlem af Skakforeningen. Poul mente, vi skulle fusionere Skakforeningen og Centrum. Formanden kom endnu en gang med sine argumenter imod. Heller ikke de fremmødte så nogen grund til sammenslutning.
Formanden er ved at arrangere et møde/foredrag/undervisning af Carsten Høi. Kombineret med ?? (ølsmagning el. lign). Minimum 20 tilmeldinger for at blive til noget! Pølsebord fra Kaj Madsen! Mangler priser på begivenheden. Gitte vil måske kunne stå for madlavningen. Arrangementsdatoen, hvis nok tilmeldte, skulle blive den lørdag den 12 november!

Til top