[Ordinær generalforsamling 20.09.2020] [Ordinær generalforsamling 15.09.2018]

Referat af Skakklubbens ordinære generalforsamling
lørdag den 14. september 2019

Generalforsamlingen blev afholdt kl. 14.00 i Fritidshuset, Kirkegade 51, Esbjerg.

Kaffe og kage var pænt stillet frem tillige med øl og vand, der kunne erhverves for beskedne midler.
Følgende medlemmer var til stede: Martin Koch Clausen, Jørn Hansen, Jean B. Mikkelsen, Torben Olsson og Peer Ole Pedersen.

1. Valg af dirigent
Jørn Hansen blev énstemmigt valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.
Martin Koch Clausen påtog sig at skrive referat.

2. Formandens beretning
Jean B. Mikkelsen omtalte under sin beretning, at klubmesterskabet blev afholdt efter den ordinære generalforsamling 2018 som en alle mod alle-turnering i lynskak. John Rødgaard blev ny klubmester. På de følgende pladser kom Martin Koch Clausen, Torben Olsson og Jørn Hansen.
Der blev afholdt juleturnering den 27. december 2018. Torsten Lindestrøm vandt juleturneringen.
Boddy Rasmussen er i løbet af året fyldt 80 år. Klubben har været forbi med en opmærksomhed.
Jørn Hansen arbejder på at lægge Wild West News på hjemmesiden.
Formandens beretning blev sat under debat:
Torben Olsson oplyste, at Lars Wilton Petersen fra Esbjerg Skakforening planlægger en turnering i Varde over 5 runder i stedet for en gentagelse af den turnering, han arrangerede i Esbjerg i efteråret 2018.
Herefter blev formandens beretning énstemmigt vedtaget.

3. Kassererens beretning
Martin Koch Clausen gennemgik regnskabet, som Peer Ole Pedersen har forsynet med blank revisionspåtegning.
Regnskabet blev énstemmigt godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent
Der blev foreslået og énstemmigt vedtaget uændret kontingent.

5. Indkomne forslag
Ingen.

6. Valg til bestyrelsen
a. Formand: Jean B. Mikkelsen blev énstemmigt genvalgt.
b. Sekretær: Torben Olsson blev énstemmigt genvalgt.
c. 1. suppleant: Jørn Hansen blev énstemmigt valgt.
d. 2. suppleant: John Rødgaard blev énstemmigt valgt.

7. Valg - øvrige poster
a. Rekvisitforvalter: Det vedtoges énstemmigt, at posten står ledig.
b. Turneringsudvalg: Det vedtoges énstemmigt, at udvalgsposterne står ledige.
c. 2 medlemmer af Esbjerg Skak Unions bestyrelse: Jean B. Mikkelsen og Jens Nielsen blev énstemmigt genvalgt.
d. Avisreferent: Jens Nielsen blev énstemmigt genvalgt.
e. Klubbladsredaktion: Det vedtoges énstemmigt, at posten står ledig.
f. Revisor: Peer Ole Pedersen blev énstemmigt genvalgt.

8. Eventuelt
Ingen ønskede ordet

Generalforsamlingen afsluttedes traditionen tro med et ”Centrum længe leve!” efterfulgt af forsamlingens hurraråb.

Martin Koch Clausen

Se det originale referat i pdf-format.