[Ekstraordinær generalforsamling 27.10.2012] [Generalforsamling 5.9.2011]

Generalforsamling i Centrum - 10.9.2012

Referat fra generalforsamling i Centrum mandag 10. september 2012 kl. 19.30 i Kirkegade.

Endelig dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Fastsættelse af kontingent m.m.
5. Indkomne forslag. Ingen.
6. Valg
7. Eventuelt

Der var 5 fremmødte til generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent
Forsamlingen blev enig om, at formanden kunne være dirigent.

2. Formandens beretning
Aktivitetsniveauet har været lavt det sidste år, hvilket afspejles i min beretning. Vi besluttede på sidste års generalforsamling at afholde klubdage hver den sidste lørdag i måneden. Generelt har besøgstallet været pænt, selvom det dalede de sidste par gange, men vi havde mange hyggelige dage.

I holdturneringen deltog vi med et 4-mandshold, som blev nr. 3 i A – rækken. Vi stillede op fuldtalligt hver gang, hvilket vist er første gang i flere år. I koordinerede turneringer deltog undertegnede i Jyske Sparekasses turnering i Grindsted, og Jean og undertegnede deltog i Varde-Ølgod turneringen. I begge turneringer uden de store resultater. Det er lidt skidt for skakken i 5 HK, at Ølgod Skakklub og Centrum var de 2 skakklubber der havde næstflest deltagere i turneringen efter Varde skakklub.

Beretningen blev godkendt.

3. Kassererens beretning
Regnskabet var ikke lavet, da kassereren er sygemeldt. Det blev besluttet at Torben Olsson vil få lavet regnskabet til den ekstraordinære generalforsamling.

4. Fastsættelse af kontingent m.m.
Det blev besluttet, at klubben betaler medlemmernes kontingent til DSU indtil 1/1 2013 (se senere).

5. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

6. Valg
Da det ikke var muligt at finde emner til bestyrelsen, blev det pålagt bestyrelsen at finde den bedste (og letteste) måde at nedlægge klubben på. Der blev drøftet fusion med Esbjerg Skakforening eller Jerne Skakklub, da nogle mente, at det var bedst at vores penge blev i byen. Det blev besluttet at bestyrelsen skulle søge ekspertbistand, så klubben kunne lukkes på en værdig måde. Der vil blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, muligvis lørdag d. 27 oktober, men nærmere følger når bestyrelsen har fået afklaring på diverse ting. Der holdes skakdag lørdag d. 29. september kl. 14.00.

7. Eventuelt
Intet.