[Klubbens love] [Regler for cupturneringen]

Skakklubben CENTRUM

***************************
Reglement for klubturneringen
***************************


Paragraf 1
Klubturneringen ledes af turneringsudvalget.

Paragraf 2
Klubturneringen er åben for alle medlemmer af klubben.

Paragraf 3
Der spilles fire klubturneringer om året: To efterårsturneringer og to forårsturneringer.

Paragraf 4
Klubturneringen spilles i en række klasser, benævnt mesterklasse, 1. klasse, 2. klasse o.s.v. Der tilstræbes 6-mands alle-mod-alle grupper.

Paragraf 5
Turneringen er ratet ved DSU.

Paragraf 6
Klubmesteren er den person som har flest andele i 1. pladser i mesterklassen. Ved ligestilling deles 1. pladsen i andele, eksempelvis giver en 2-delt 1. plads en halv andel, en 3-delt førsteplads en tredjedel andel o.s.v. Hvis flere spillere har samme antal andele ved sæsonens afslutning spilles en omkamp over 2 partier om titlen som klubmester og om vandrepokalen. Om nødvendigt spilles der efter ny lodtrækning to lynpartier, herefter "sudden death" som lynpartier.

Paragraf 7
Der spilles 40 træk i 1 time og 45 minutter, derefter 15 minutter til resten af partiet. Der er noteringspligt i alle klasser. I øvrigt følges FIDE's regler for skakspillet.

Paragraf 8
Partierne starter klokken 19.00.

Paragraf 9
Afbud skal primært ske til turneringslederen. Træffes denne ikke skal afbuddet meldes til formanden eller et andet medlem af bestyrelsen. Afbuddet skal meldes så tidligt som muligt, dog senest kl. 17.30 på spilleaftenen. Er der ikke meldt afbud på dette tidspunkt, er partiet tabt.

Paragraf 10
Ved afbud skal spillerne senest inden næste spillerunde have aftalt et nyt spilletidspunkt, som meddeles turneringslederen, der kan pålægge spillerne at afvikle partiet inden en af turneringslederen fastsat dato.

Alle udsatte partier skal være afviklet inden mandagen efter førstkommende hængepartiaften. I særlige tilfælde kan turneringslederen dispensere herfor.

Turneringsudvalget skal ved overtrædelse tildele den ene eller begge spillere 0 point for partiet.

Paragraf 11
Placering, og deraf følgende kvalifikation, afgøres efter følgende pointsystem: Sejr = 3 point, remis = 1 point, tab = 0 point. Ratingberegningen foregår efter det normale 1, ½, 0 pointsystem.

Paragraf 12
Klasserne dannes efter rating, dog med den undtagelse, at vinderen af den foregående klasse rykker en klasse op.

Paragraf 13
I tilfælde af ligestilling bruges Sonneborn-Bergerkorrektion i alle mod alle grupper, i monradgrupper bruges almindelig korrektion.

Disse regler er taget i anvendelse ved starten af efterårsturneringen 2004.

Til top