Formandens leder for september 2011
Formandens leder for september
af Jens Nielsen
den 9. september 2011

Som det kan læses af referatet fra generalforsamlingen er der ingen klubaften mandage. I stedet vil vi holde åben skakturnering en gang om måneden, de to første gange 24. september og 29. oktober fra kl. 13.00 - 17.00.

Med hensyn til holdskak vil klubben i år tilmelde 4-mands hold. Hvis du er interesseret i at deltage på holdet (holdene), bedes du henvende dig til mig.