Formandens leder for august 2006
Runde hjørner
Af Brian Isaksen

Når du åbner dette blad, er første klubturnering formentlig allerede i gang. Heldigvis har du allerede, ligesom horder af medlemmer, selv tilmeldt dig – dejligt, at du gør det lidt nemmere for din gamle formand og TL Jens Nielsen! Kommunen lægger denne gang beslag på Store Sal et antal mandage, men det betyder bare, at vi må rykke lidt tættere sammen i Blå Stue.

*
Som nævnt før kom de runde fødselsdage som haglbyger i foråret.
Jens Arne Christensen fyldte 60 i maj. Lige nu næstformand i vores klub. Altid villig til at give en hånd med. Jens Arne var en af dem, der flyttede for mig sidst. Og en af dem, der gjorde det muligt for mig at indskrænke min indsats til at komme med opildnende tilråb – som slet ikke var nødvendige!
Jens Arne har flere gange selv henvendt sig til DM-arrangører rundt omkring og tilbudt sin hjælp som TL. Jeg husker også et år, hvor han var TL til en Vesterhavsturnering – det var vist på Grådybskolen – og han mente åbenbart ikke det kunne betale sig at tage hjem om aftenen, så der lå en snorkende Jens Arne på gulvet i et klasseværelse som velkomst til mig, da jeg mødte op om morgenen for at lave bulletin!
Til lykke til Jens Arne!

Kaj Madsen fyldte 60 i juli, klubben parkerede en flaske vha. en budbringer.
Slagtermesteren, der efterhånden er blevet verdensberømt i Esbjerg via lokal-tv, sad i Centrums bestyrelse i de år, hvor klubben for alvor begyndte at spille med musklerne. Han var med til sammen med Finn Larsen at starte klubbladet, klubben markerede sit 50 års jubilæum ved sammen med de (tre!) øvrige klubber i byen at arrangere DM i 1972. Vi fik gang i vores weekendturnering, der i mange år tiltrak masser af spillere fra Danmark og Vesttyskland (som det jo hed dengang) til en to dages hurtigturnering.
Selv om vi sjældent – alt for sjældent – ser Kaj i klubben, er han en af de helt store i klubbens historie! Han har heller ikke glemt os, der er altid en annonce til klubbladet eller en pose pølser til Vesterhavsturneringen!
Til lykke Kaj.

I juni måned var der endnu en af klubbens hjørnestene, der slog dørene op på vid gab for at fejre en rund fødselsdag – ikke hos sig selv, men en af klubbladets annoncører, Johan G. Jensen, lagde lokaler – frimærkebutikken! – til et selskab på omkring 20. Det var Egon Thøgersen, der tog forskud på sin 70 års dag!
Egon er enhver klubs drøm. Forvilder en sagesløs sig ind i Kirkegade, afleverer jeg min sædvanlige svada om klubturnering, holdturnering, kontingent, Skakbladet, klubbladet, fester (siger dog ikke noget om, at det vidt modsatte køn dér er et særsyn) …som sikkert ingen hæfter sig ved. Det, der virkeligt batter, er, når jeg siger: - Ham der, det er Egon – prøv at tage et parti for sjov med ham!
Egon har vist aldrig sagt nej til at tage sig af en ny.
Egon har haft småjobs i klubben som festudvalgsmedlem og bestyrelsessuppleant, men det er som spiller med et ukueligt gå-på-mod, han har gjort sig bemærket.
Også til lykke til Egon!

*
Vesterhavsturneringen blev spillet i juli måned. Pæn social succes igen, så vidt jeg kunne se fra sidelinjen.

*
Du husker vel esbjergmesterskabet? Se annoncen i sidste nummer.

*
Husk klubbens generalforsamling 28. august!

Til top