Kontingent

Seniorer
735,00
Juniorer - under 20 år
-
Juniorer - under 14 år
-
Pensionister
600,00
B-medlemskab
200,00

Årssatser vedtaget på generalforsamlingen den 16.9.2023.
B-medlemmer skal være DSU-medlemmer i en anden klub.

Kontingentet betales tre gange om året, altså hver gang med en tredjedel af ovennævnte beløb, henholdsvis den 1/2, 1/5 og 1/11. Hvis du har mulighed for det, vil kassereren af administrative grunde gerne have, at du betaler forud for et helt år ad gangen.

Kassereren udleverer en opkrævning i god tid, men hvis den er bortkommet, kan betaling ske direkte til kassereren, eller også kan du indbetale beløbet på klubbens konto i Skjern Bank:

Reg.nr.: 7780 * Kontonr.: 1371467
Husk at anføre dit navn, hvis du vælger at betale på denne måde!

Kontingentet dækker blandt andet abonnement på Dansk Skak Unions medlemsblad "Skakbladet", der udkommer 8 gange om året, Centrums eget klubblad der udkommer et varierende antal gange om året (afhængigt af stofmængden!), transportudgifter til holdkampe, indkøb af ure, brætter, brikker m.m.

Kontingentet dækker ikke indskud til turneringer, heller ikke klubbens interne turneringer. For deltagelse i klubturnering og cupturnering opkræves der derfor et mindre indskud. Indskuddene går til præmier til deltagerne. Yderligere oplysninger kan fås hos klubbens kasserer.

VIGTIGT: Godt 70 % af kontingentet videresendes til Dansk Skak Union. Med andre ord er der altså kun knap 30 % tilbage til klubben. Det er derfor meget vigtigt, at du betaler kontingentet rettidigt. Og skulle du af en eller anden grund ønske at melde dig ud af klubben, så husk at meddele dette til kassereren eller et andet medlem af bestyrelsen. Udmeldelsen skal ske senest den 1. i et kvartals sidste måned. I modsat fald betales også kontingent for næste kvartal.