Klubbladet for Skakklubben Centrum 1970-2008
Skakklubbens Centrums klubblad m.m.
af Jørn Hansen
den 7. december 2011

I november 1970 udkom første nummer af Skakklubben Centrums klubblad. Bladets formål var ifølge første indlæg, "at virke til gavn og glæde for klubben". Og det var et formål der kom til at holde stik!

At klubben i 1970 var en klub i fremgang var der ingen tvivl om. Medlemstallet var for opadgående, klubbens førstehold lå godt placeret i divisionsturneringen og klubbens mange talentfulde juniorer førte sig frem både på brættet og i det nye klubblad.

Og det var ikke kun i Centrum at der var grøde i skakken. Også byens andre tre klubber, Skakforeningen, Jerne Skakklub og Sædding Skakklub (ikke den senere SKS88) var i fremgang, og der blev ligefrem afholdt juniorturneringer udover den almindelige klubaktivitet. Aktiviteten her i klubben var faktisk så stor, at man i en periode så sig nødsaget til at holde åbent TO aftener om ugen. Da medlemstallet var på sit højeste i begyndelsen af firserne, var klubben Danmarks næststørste og vi havde ti hold med i holdturneringen.

Flere klubmedlemmer kunne i tidens løb i kortere eller længere tid skrive titlen som redaktør på visitkortet. Udover entusiasmen og den store arbejdsindsats lader det til, at samtlige redaktører har haft det sammen problem - et problem som tit er blevet udskreget i bladet: Mangel på stof! Uanset hvem der har siddet i redaktørstolen, så har klubbens medlemmer generelt været karrige med at bidrage til bladet. Ofte har en armvridning været nødvendig for at det ikke kun skulle være redaktøren og Tordenskjolds soldater der kom til orde.

Ikke desto trods udkom klubbladet i en lind strøm, normalt med ti numre om året, og bladet var altid læseværdigt og et hit blandt medlemmerne. Den tekniske udvikling ændrede sig gennem årene fra spritduplikering over lystryk til grafisk tryk (jeg er ikke fagmand, så jeg kender ikke de rigtige fagtermer!).

Både tryk- og papirkvalitet, specielt i de første år, har været noget af et problem ved indscanningen. Mange sider er gulnede eller falmede og hæfteklammerne er begyndt at ruste. Rustpletterne har givet nogle grimme pletter på nogle af siderne og de gulnede og falmede sider er blevet endnu grimmere end "i virkeligheden", for at få dem gjort så læsbare som mulige, men generelt burde det være muligt at se hvad der står på siderne.

Fra april 2003 blev bladene udgivet såvel på papir som i pdf-format, så derfra er kvaliteten helt i top. Og da Allan Kaarsberg i marts 2008 udgav det (foreløbigt?) sidste klubblad - i øvrigt nummer 350 siden starten - var det sågar i farve!

Alle blade skulle altså nu være tilgængelige på klubbens hjemmeside, og jeg håber at de vil blive læst. For hvor har der dog været mange gode stunder i klubben i tidens løb, som man kan kigge tilbage på med glæde, interesse og nok også en snert af nostalgi. Ved indscanningen er jeg flere gange faldet i staver over artiklerne og har lystlæst. Guldagermysteriet, Claude Bloodgood, Leif Lalleglad rinder mig i hu sammen med de mange spændende historier fra holdkampe og turneringer. Når man læser bladene igennem, så kan man se, at der er gået mange år. Mange navne er velkendte, men der er - i det mindste for undertegnede - uhyggeligt mange navne, som ikke længere får en klokke til at ringe. Præseniliteten er vist begyndt at melde sig :-(

Når jeg en gang får tid, så vil jeg prøve at lægge yderligere materiale på nettet, bl.a. klubbens to jubilæumsbøger. Men der må også være andet materiale som f.eks. protokoller og billeder, som kan have almen interesse. Hvis der er nogen der ligger inde med nogle af partierne fra klubbladene i pgn-format eller nogle af de billeder som er gengivet i bladene, så vil jeg naturligvis gerne have dem, så der kan linkes direkte til hhv. parti eller billede. Når jeg på et eller andet tidspunkt mener, at jeg ikke kan komme videre, planlægger jeg at lave en dvd med hele hjemmesidens indhold. Ikke så meget fordi jeg tror det kan blive en sællert, men mere fordi jeg på den måde tror, at chancen for at klubbens data ikke forsvinder skulle blive større. For hvad skal der ske, hvis hjemmesiden på et tidspunkt lukker? Måske var det en ide for Dansk Skak Union at have en sektion til skakklubbers nedlagte hjemmesider, om ikke andet for ikke at miste en del af skakhistorien.

Oversigt over bladene kan ses her: Skakklubben Centrums klubblade 1970-2008.

Hvis I finder fejl i oversigterne, er jeg meget interesseret i at I giver mig besked herom. Det gælder også f.eks. navnefejl ved fotografier, stavefejl, inaktive links m.m.m. På forhånd tak.