[Ordinær generalforsamling 20.09.2020]

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Centrum
Søndag den 26.09.2021 klokken 11.30

Kære medlemmer.

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Skakklubben Centrum

Søndag den 26. september 2021 kl. 11.30

i Fritidshuset, Kirkegade 51, Esbjerg med følgende dagsorden i henhold til klubbens love § 12:

Foreløbig dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
P.t. ingen
6. Valg til bestyrelsen
a. Formand (p.t. Jean B. Mikkelsen)
b. Sekretær (p.t. Torben Olsson)
c. 1. suppleant (p.t. Jørn Hansen)
d. 2. suppleant (p.t. John Rødgaard)
7. Valg - øvrige poster
a. Rekvisitforvalter (bestyrelsen indstiller, at posten står ledig)
b. Turneringsudvalg (bestyrelsen indstiller, at udvalgsposterne står ledige)
c. 2 medlemmer af Esbjerg Skak Unions bestyrelse (heraf skal den ene være klubbens formand) (p.t. Jean B. Mikkelsen og Jens Nielsen)
d. Avisreferent (p.t. Jens Nielsen)
e. Klubbladsredaktion (bestyrelsen indstiller, at posten står ledig)
f. Revisor (p.t. Peer Ole Pedersen)
8. Eventuelt

Med venlig hilsen
på bestyrelsens vegne

Martin Koch Clausen

Se den originale indkaldelse i pdf-format.