[Ordinær generalforsamling 19.09.2015]

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Centrum
Lørdag den 24.09.2016 klokken 14.00

Kære medlemmer.
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Skakklubben Centrum i Fritidshuset, Kirkegade 51, Esbjerg med følgende dagsorden i henhold til klubbens love § 12:

Foreløbig dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
P.t. ingen forslag modtaget.
6. Valg til bestyrelsen
a. Næstformand (p.t. Jens Nielsen)
b. Kasserer (p.t. Martin Koch Clausen)
c. Bestyrelsesmedlem (p.t. Ove Matras)
c. 1. suppleant (p.t. Jørn Hansen)
d. 2. suppleant (p.t. er pladsen ledig)
7. Valg - øvrige poster
a. Rekvisitforvalter (bestyrelsen indstiller, at posten, som de seneste år, står ledig)
b. Turneringsudvalg (bestyrelsen indstiller, at udvalgsposterne, som de seneste år, står ledige)
c. 2 medlemmer af Esbjerg Skak Unions bestyrelse (heraf skal den ene være klubbens formand) (p.t. Jean B. Mikkelsen og Jens Nielsen)
d. Avisreferent (p.t. Jens Nielsen)
e. Klubbladsredaktion (bestyrelsen indstiller, at posten, som de seneste år, står ledig)
f. Revisorsuppleant (p.t. Morten Jannik)
8. Eventuelt

Med venlig hilsen
på bestyrelsens vegne

Martin Koch Clausen

Se den originale indkaldelse i pdf-format.