[Ordinær generalforsamling 14.09.2019]

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Centrum
Søndag den 20.09.2020 klokken 14.00

Kære medlemmer.

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Skakklubben Centrum

Søndag den 20. september 2020 kl. 14.00

i Fritidshuset, Kirkegade 51, Esbjerg med følgende dagsorden i henhold til klubbens love § 12:

Foreløbig dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
P.t. ingen
6. Valg til bestyrelsen
a. Næstformand (p.t. Jens Nielsen)
b. Kasserer (p.t. Martin Koch Clausen)
c. Bestyrelsesmedlem (p.t. Flemming Færge)
c. 1. suppleant (p.t. Jørn Hansen)
d. 2. suppleant (p.t. John Rødgaard)
7. Valg - øvrige poster
a. Rekvisitforvalter (bestyrelsen indstiller, at posten, som de seneste år, står ledig)
b. Turneringsudvalg (bestyrelsen indstiller, at udvalgsposterne, som de seneste år, står ledige)
c. 2 medlemmer af Esbjerg Skak Unions bestyrelse (heraf skal den ene være klubbens formand) (p.t. Jean B. Mikkelsen og Jens Nielsen)
d. Avisreferent (p.t. Jens Nielsen)
e. Klubbladsredaktion (bestyrelsen indstiller, at posten, som de seneste år, står ledig)
f. Revisorsuppleant (p.t. John Rødgaard)
8. Eventuelt

Med venlig hilsen
på bestyrelsens vegne

Martin Koch Clausen

Se den originale indkaldelse i pdf-format.