[Ordinær generalforsamling 14.09.2013]

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Centrum
søndag den 14.09.2014 klokken 14.00

Kære medlemmer.
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Skakklubben Centrum i Fritidshuset, Kirkegade 51, Esbjerg med følgende dagsorden i henhold til klubbens love § 12:

Endelig dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
Ingen forslag modtaget.
6. Valg til bestyrelsen
a. Næstformand
b. Kasserer
c. Bestyrelsesmedlem
d. 1. suppleant
E. 2. suppleant
7. Valg - øvrige poster
a. Rekvisitforvalter (bestyrelsen indstiller, at posten står ledig)
b. Turneringsudvalg (bestyrelsen indstiller, at udvalgsposterne står ledige)
c. 2 medlemmer af Esbjerg Skak Unions bestyrelse (heraf skal den ene være klubbens formand)
d. Avisreferent
e. Klubbladsredaktion (bestyrelsen indstiller, at posten står ledig)
f. Revisorsuppleant
8. Eventuelt

Med venlig hilsen
på bestyrelsens vegne

Martin Koch Clausen

Se den originale indkaldelse i pdf-format.