[Generalforsamling 2008] [Generalforsamling 2006]

Generalforsamling i ESU - 30.09.2007

Der indkaldes hermed til ordinær delegeretmødet i Esbjerg Skak Union, søndag den 30. september 2007 kl.11.00 i Kirkegade 51-53, 6700 Esbjerg.

Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskabets fremlæggelse.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse, bestyrelsesformand, revisor og revisorsuppleant.
6. Eventuelt.

Forslag til delegeretmødet skal stilles skriftligt til Unionens formand, som skal have forslaget i hænde senest 8 dage før delegeretmødet. Delegeretmødet ledes af en blandt de delegerede valgt dirigent, som kan træffe afgørelse om alle spørgsmål på mødet. Hver klub sender to delegerede til mødet. Kun disse delegerede har stemmeret, mens alle medlemmer af klubberne har møde- og taleret. Hver delegeret har en stemme.

Esbjerg Skak Union
Jens Nielsen