Gamle klubblade
Gamle klubblade
af Jørn Hansen
den 30. maj 2010

Er der nogen der har interesse i de gamle klubblade?

Fra 1970 og indtil januar 2008 udkom der en lind strøm af klubblade for Skakklubben Centrum. Det er nok de færreste, om nogen, der har alle disse blade liggende. Jeg er derfor gået i gang med at scanne bladene ind som pdf-filer, så alle kan få mulighed for at læse bladene.

Jeg vil antage, at der i løbet af disse næsten 40 år er udkommet mellem 250 og 300 numre, så det vil blive et tidskrævende projekt at få alle bladene scannet og lagt på hjemmesiden. Bladene vil blive tilgængelige i en sporadisk rækkefølge efterhånden som jeg får fundet bladene frem fra mine gemmer. På et eller andet tidspunkt vil jeg nok komme til at efterlyse de numre jeg mangler, men jeg håber og tror at det kan lykkes at få alle bladene fundet.

Min kongstanke er så, når dette arbejde er klaret (der går nok mindst et år), at klubbens protokoller m.v. skal scannes ind. Ligeledes kunne det være dejligt, hvis fotografier der har relation til klubbens historie på et tidspunkt kan komme på hjemmesiden.

Jeg har gjort mig en del tanker om hvordan jeg skulle gribe tingene an. Jeg er kommet frem til den konklusion, at jeg vil scanne i en opløsning på 200 dpi, da det ikke fylder så voldsomt som f.eks. 300 dpi ville gøre.

Læsbarheden er ikke altid optimal, men det skyldes i mange tilfælde også, at de blade jeg er i gang med at scanne lige for tiden er lavet med lystryk. Og nogle af siderne er allerede svære at læse inden scanningen!

Jeg har opgivet at scanne med et tekstgenkendelsesprogram, da det simpelthen vil tage alt for lang tid at rette filerne til bagefter. For at have en eller anden form for overblik over det enkelte blads indhold, så vil der blive lavet en oversigt for hvert enkelt blad. Jeg har sat nogle ikoner ind, så I kan se om der er tale om et foto, et indlæg eller et parti. Hvis der skulle blive tid til det en gang, så kunne man måske lægge fotos og partier ind i hhv. en ordentlig opløsning og i pgn-format.

Jeg har sat navigationspile ind, men pga. hullerne vil pilene frem og tilbage ofte ikke virke. Det må I leve med. Det er lavet af hensyn til, at jeg så ikke behøver at skulle rette i filen igen når jeg en gang finder det eller de manglende klubblade.

Her kan du se en foreløbig oversigt over indscannede klubblade.