Gamle klubblade - Status august 2011
Status for gamle klubblade
af Jørn Hansen
den 20. august 2011

Jeg har igennem længere tid været i gang med at scanne gamle klubblade ind og lægge dem på hjemmesiden i pdf-format - oversigt kan ses her. For nylig nåede jeg så det sidste eksemplar i stakken som jeg selv havde liggende derhjemme. For at komme videre lånte jeg derfor en nøgle til klubben af formand Jens Nielsen. Vores lokale på anden sal nede i Kirkegade er nærmest fyldt til randen af alt muligt habengut - og heldigvis også en del gamle klubblade.

Der fandt jeg så godt 100 af de manglende numre - og de resterende cirka 20 har jeg så lånt af Peer Ole Pedersen og Brian Isaksen. Tak til dem.

Jeg regner derfor med, at jeg ligger inde med alle klubblade nu. Hvis det mod forventning ikke skulle være tilfældet, så kommer der nok et nødråb på denne side på et tidspunkt. Jeg håber at blive færdig med scanningerne i år, men der gives ingen garantier!

På lidt længere sigt vil jeg også gerne lægge nogle flere billeder ind på hjemmesiden. Især er jeg interesseret i at få de billeder, som der er blevet bragt i klubbladene i årenes løb. Kvaliteten i pdf-dokumenterne er ikke altid den bedste.