Esbjergmesterskabet 2007

Retur [Indbydelse] [Deltagere]


UDSAT!!

Indbydelse til Esbjergmesterskabet 2007

Esbjergmesterskabet vender tilbage til afvikling i årets første måneder, men som en nyskabelse bliver turneringen afviklet over 2 weekender, så der altså bliver 3 dage med dobbeltrunder samt en afsluttende "finalesøndag".

Spilledage: 2 runder lørdag 20/1, 2 runder søndag 21/1, 2 runder lørdag 3/2 samt 1 runde 4/2, i alt 7 runder.
Spilletidspunkt: Ved dobbeltrunde kl. 10.00 - 15.00 og 15.30 - 20.30. Sidste runde kl. 10.00 - 15.00.
Spillested: Fritidshuset, Kirkegade 51, 6700 Esbjerg.
Spilletid: 5 timer. Hver spiller har 2 timer til 40 træk, derefter stilles urene ½ time tilbage.
Turneringsform: Der spilles så vidt muligt i 8-mandsgrupper, sidste gruppe eventuelt Monrad.
Indskud: Kr. 150 inkl. DSU-afgift, juniorer kr. 120.
Præmier: 1. præmie i hver gruppe kr. 700. Øvrige præmier efter deltagerantal.
Rygeforbud: Da turneringen ELO-rates, må der ikke ryges i spillelokalerne. Der kan dog ryges i øvrige lokaler.
Kantine: Selvfølgelig igen kantine med rimelige priser.
Tilmelding: Tilmelding til Jens Nielsen, Storegade 66, 6700 Esbjerg, tlf. 75-123975. E-mail Jerneif@get2net.dk - Sidste frist søndag den 14. januar 2007.

Til top