EsbjergMesterskabet 2003

Retur [Velkommen] [Mesterklassen] [Basisklasse 1] [Basisklasse 2] [Basisklasse 3] [Reglement] [Indbydelse] [Deltagere]


Istid

Dansk Skak Union fylder i år 100 - måske i sin sværeste stund nogensinde. Et medlemstal, der ligger omkring de 6500, betaljen i Bled, et Forretningsudvalg, hvor formanden smækkede med døren og gik angiveligt pga. samarbejdsvanskeligheder med Hovedbestyrelsen.

Hvordan kommer vi videre - eller skal man stille spørgsmålet endnu mere dystert: Hvordan overlever vi?

Esbjerg Skak Union har længe forfægtet det synspunkt, at vi skal arrangere spektakulære turneringer, der har en chance for at råbe pressen og dermed potentielle nye medlemmer op. 18. Vesterhavsturnering 4. - 12. juli i år skulle gerne "sætte noget og nogen i gang" igen. Sagt med en kendt dansk stormesters ord fra tilbage i 1988, hvor alt tydede på, at Vesterhavsturneringen taklede permanent af.

Men også i klubberne og deres "små" turneringer er der stadig liv. Og dermed håb. Som i EsbjergMesterskabet.

Velkommen til alle!


Esbjerg Skak Union