Dementi
Dementi :-)
Af Jørn Hansen
den 29. marts 2006

Det er med gru og rædsel jeg erfarer, at det nyeste nummer af klubbladet kritikløst har viderekolporteret den nærmest blasfemiske påstand, at klubbens fremmeste skakprofet (i det mindste efter ELO-tal!) Gunnar Pedersen (æret være hans skaknavn), ikke forlods er vinder af den samlede klubturnering 2005/06. Suk.

Påstanden er naturligvis en værre omgang vås, for Gunnar (ÆVHS) vandt jo i suveræn stil de to efterårsturneringer, og da den første forårsturnering havde tre på deling på førstepladsen, og dette jf. det gældende klubturneringsreglement således kun tæller for 1/3 andel af en fjerdedel(!), så er Gunnar (ÆVHS) uagtet resultatet af Forårsturnering 2/2006 allerede klubmester, i øvrigt for femte gang. Et stort tillykke skal lyde herfra og listen med klubmestre er herefter behørigt ajourført.

Papirudgaven af klubbladet, indeholdende ovenstående skandaløse påstand, har desværre allerede forladt trykkeriet og er på vej ud i alle afkroge af skakmenigheden. PDF-udgaven er i skrivende stund på vej til at blive rettet, så snarest vil en korrekt version af tingenes rette tilstand i det mindste være at finde på nettet.

Da vi vist alle efterhånden er smerteligt bevidste om, at man ikke skal spøge med den slags uhyrligheder, så vil jeg hermed, på vegne af den unavngivne(!) skribent i klubbladet, samt på vegne af korrekturlæseren (Moi - der i håndvaskningens hellige navn dog alene har koncentreret sig om sprogbruget), sige UNDSKYLD, UNDSKYLD, UNDSKYLD - og så det lange - UNDSKYYYYYLD.

Jeg håber hermed at brodden er taget af krisen, før den eskalerer alt for voldsomt, og at vi derfor ikke kommer til at se afbrændte havelåger, carporte, Maccomputere - for slet ikke at tale om bunker af klubblade - foran redaktørens privatdomicil. En helhjertet undskyldning i bedste Arla-stil er hermed viderebragt, og jeg lever herefter i den forhåbning, at krisen er afværget, og at der ikke kommer en boykot af klubbladet, uagtet det seneste papirnummers fejlinformation. Faktisk håber både jeg og klubbladsredaktøren, at sagen vil føre til en øget dialog og dermed til flere seriøse og velresearcherede indlæg i klubbladet!

Ovenstående skal ikke forstås derhen, at redaktørens ytringsfrihed bliver forsøgt knægtet, for jeg har naturligvis intet ønske om at hæmme ytringsfriheden (heller ikke for vås!) som jeg har stor respekt for, men der er jo ingen grund til at gå til yderligheder, vel?