[Klubbens love] [Regler for klubturneringen]

Skakklubben CENTRUM

*******************************
Reglement for Hans Nissen Pokalen
*******************************


Paragraf 1
De gældende regler for klubturneringen gælder ligeledes for afviklingen af Hans Nissen Pokalen, medmindre de strider mod nedenstående bestemmelser.

Paragraf 2
For at deltage i Hans Nissen Pokalen skal man være medlem af Skakklubben Centrum.

Paragraf 3
Betænkningstiden er 45 minutter til hver spiller til hele partiet. Der er ingen noteringspligt.

Paragraf 4
I samtlige runder findes modstanderen ved lodtrækning. Førstudtrukne spiller tildeles hvid.

Paragraf 5
Vinderen går automatisk videre til næste runde. I tilfælde af remis går den lavest placerede på klubbens styrkeliste videre.

Paragraf 6
Bestyrelsen fastsætter 2 spilledage.

Ved afbud til en af spilledagene deltager man i den sideløbende turnering.

Sidste tilmeldingsfrist er kl. 19.00 på 1. spilleaften.
1. spilleaften
1. runde kl. 19.05.
2. runde kl. 20.45. Vinderne i 1. runde + supplering op til 8 spillere ved lodtrækning.

2. spilleaften
3. runde kl. 19.05. Vinderne i 2. runde (ved afbud suppleres med vedkommendes taber i 2. runde, evt. 1. runde).
4. runde kl. 20.45. Vinderne i 3. runde.

Paragraf 7
For taberne i de forskellige runder arrangeres der en sideløbende turnering, så alle spillere får 4 kampe.

Paragraf 8
Afviklingen af Hans Nissen Pokalen varetages af bestyrelsen.

1. oktober 2008.

Her kan du læse de gamle regler for cupturneringen.

Til top