Centrums Weekend EMT 2006

Retur [Indbydelse] [Deltagere]


!!AFLYST!!
Centrums Weekend EMT 2006
Lille turnering - små præmier - stor hygge!

Skakklubben Centrum indbyder til Weekend EMT 27. - 29. oktober 2006.

Spillested: Fritidshuset, Kirkegade 51-53, Esbjerg.
Rygning: Turneringen Elo-rates hvis muligt, og derfor er alle spillelokaler røgfri – der kan dog ryges i tilstødende lokaler.
Spilletider: Fredag 19-24, lørdag og søndag 10-15 og 16-21.
Indskud: Kr. 120 inkl. DSU-afgift.
Præmier: Førstepræmie i hver gruppe kr. 500.
Turneringsform: 6-mands grupper + evt. sidste gruppe Monrad.
Betænkningstid: To timer til de første 40 træk + ½ time samt opsparet tid til resten af partiet.
Kantine: Tilbyder igen vådt og tørt!
Tilmelding: Brian Isaksen, Jakob Gejsings vej 6, 6700 Esbjerg, tlf.: 75-137502, e-mail brisak@esenet.dk - som også kan anvise billig indkvartering!
Tilmeldingsfrist: Søndag 22. oktober.