[Ordinær generalforsamling 26.09.2021]

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Centrum
Fredag den 30.09.2022 klokken 18.30

Kære medlemmer.

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Skakklubben Centrum

fredag den 30. september 2022 kl. 18.30

i Fritidshuset, Kirkegade 51, Esbjerg med følgende dagsorden i henhold til klubbens love § 12:

Foreløbig dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
a. a. Klubbens fremtid – skal vil sigte mod opløsning af klubben den 31. oktober 2022 (på 100-årsdagen for stiftelsen)?
6. Valg til bestyrelsen
a. Næstformand (p.t. Jens Nielsen)
b. Kasserer (p.t. Martin Koch Clausen)
c. Bestyrelsesmedlem (p.t. Flemming Færge)
d. 1. suppleant (p.t. Jørn Hansen)
e. 2. suppleant (p.t. John Rødgaard)
7. Valg - øvrige poster
a. Rekvisitforvalter (bestyrelsen indstiller, at posten, som de seneste år, står ledig)
b. Turneringsudvalg (bestyrelsen indstiller, at udvalgsposterne, som de seneste år, står ledige)
c. 2 medlemmer af Esbjerg Skak Unions bestyrelse (heraf skal den ene være klubbens formand) (p.t. Jean B. Mikkelsen og Martin Koch Clausen)
d. Avisreferent (p.t. Jens Nielsen)
e. Klubbladsredaktion (bestyrelsen indstiller, at posten, som de seneste år, står ledig)
f. Revisorsuppleant (p.t. John Rødgaard)
8. Eventuelt

Med venlig hilsen
på bestyrelsens vegne

Martin Koch Clausen

Se den originale indkaldelse i pdf-format.