Dansk Skole Skak mangler gavegivere
Hjemmesiden har modtaget følgende indlæg fra Torsten Lindestrøm, landsdelsleder i Dansk Skole Skak i Ribe Amt. Husk at blot en engangsgave på minimum 50 kr. (meget gerne mere!) vil hjælpe Dansk Skole Skak i deres forsøg på at blive godkendt som gavemodtager.

Dansk Skole Skak mangler gavegivere
Af Torsten Lindestrøm

Kære skakspiller!

Jeg skriver til dig, da Dansk Skole Skak har brug for din hjælp til at blive godkendt som en organisation, der kan modtage fradragsberettigede gaver! Hvordan du i den forbindelse kommer ind i billedet, vil jeg nu forklare …

Vi arbejder pt. på at få den endelige godkendelse fra Told og Skat, således at de personer som ønsker at støtte Dansk Skole Skaks arbejde med skakungdommen i Danmark, også kan trække beløbet fra i skat!

Det kan også betyde noget for de lokale og regionale afdelinger med skoleskak/juniorskak, da gaver kan gives til Dansk Skole Skak (med fradrag), med ønske om at vi støtter bestemte regioner eller fx pigeskak, kursusvirksomhed, udbredelse af skoleskak etc. Den støtte der i første omgang gives, kan derved blive større.

Det åbner nogle vældige perspektiver, hvis der fx blot er nogle få personer i Danmark med en høj trækprocent (dem er der jo mange af!), der samtidig ønsker at støtte vores arbejde med skakungdommen. Når/hvis godkendelsen foreligger, kommer vi også med på de lister der ligger ude hos advokater m.m., når borgerne skal betænke organisationer og foreninger i deres testamenter etc.

Men for at få godkendelsen fra Told og Skat (vores formål etc. har de blot klappet i hænderne af), skal vi altså vise dem, at vi har nogle gavegivere - som det hedder i det sprog.

En gavegiver er en person, der støtter skoleskakken med et engangsbeløb på 50 kr. (hvilket ikke er fradragsberettiget). Vælger man at tegne et gavebrev, hvor man giver et fast beløb på mindst 100 kr. hvert år (i 10 år), så er hele beløbet fradragsberettiget!

Jeg vil derfor høfligt bede dig overveje, om du har lyst til at støtte hos med fx 50 eller 100 kr. (eller mere), så vi kan få godkendelsen i hus. Derefter kan vi gå ud og markedsføre os bredt med løfter om fradrag etc.

Vores arbejde
Som børne- og ungdomsorganisation arbejder Dansk Skole Skak for at få børn og unge til at trives i et fællesskab på tværs af alder, køn, sprog, etnisk baggrund, religion og nationalitet. Skoleskakken er godt for flere ting – eleverne lærer at tænke selvstændigt, kreativt og matematisk/analytisk og bl.a. vente på at andre tænker sig om. Specielt det sidste er sundt at lære for børn og unge!

I modsætning til de fleste andre børne- og ungdomsorganisationer modtager Dansk Skole Skak kun meget beskedne offentlige tilskud. Det betyder, at mange gode idéer og nye tiltag ikke kan føres ud i livet. På www.skoleskak.dk/gave kan du læse mere om ordningen og se, hvem der allerede har støttet os.

Her kan du se mere om 13 årige Emilie, der elsker skak.
Og her et indslag om skoleskaks gavnlige virkninger.
Endelig et link vedrørende omtale af Dansk Skole Skak generelt i medierne.

Ønsker du at støtte os, kan du blot enten sende mig en mail eller ringe til mig. Kender du andre for hvem dette måtte være interessant, så send den gerne videre.

Med venlig hilsen

Torsten Lindestrøm, Dansk Skole Skaks udsendte …
Mobil: 28 44 70 75 / e-mail: torsten@skoleskak.dk.

Til top