Mr. Skoleskak 75 år
Mr. Skoleskak
Af Jørn Hansen

Det er yderst sjældent, at skakspillere omtales under navnestoffet i Politiken. Det skete så alligevel i dag, den 25. april 2007, hvor Sune Berg Hansen har skrevet nedenstående. Jeg må erkende, at jeg ikke var bekendt med Svend Svendsens gøremål inden for skoleskakken, så mon ikke også andre end jeg kan have interesse for historien? Jeg håber at Sune, der jo DAGLIGT skriver i skakspalten i Politiken, tilgiver mig dette tekstlån.

75 i dag. En ulasteligt klædt mand med stort engagement og overskud til mennesker. Sådan er der nok mere end 1.000 tidligere skoleskakspillere, der vil beskrive Svend Svendsen. Alle områder af dansk skak har meget at takke Svendsen for.

Det hele startede i 1960, da han startede skoleskak på Brobjergskolen i Århus. Det blev hurtigt en succes, og på et tidspunkt var der mere end 60 elever fra skolen, som gik til skoleskak!

I tidens løb har Brobjergskolen, der blev nedlagt i 1988, vundet 5 danmarksmesterskaber og 1 nordisk mesterskab.

I 1967 kastede Svend Svendsen sig også over skaklejre, og flere generationer af danske skakspillere har fået gode oplevelser på lejre i Vojens, Christiansfeld, Tranum, Sahl og Tjele.

Svend Svendsen var ofte ked af, at de mange skoleskakspillere mistede interessen og forsvandt, når de gik ud af skolen. Det problem løste han i 1972 ved at stifte Skolernes Skakklub. På den måde kunne elever fortsætte i en skakklub, hvor kulturen stadigvæk var "skoleskakagtig".

Skolernes Skakklub har været en ualmindelig succesfuld klub med hele 4 danmarksmesterskaber. Fra 1976 arrangerede Svendsen også skakrejser til det meste af Europa.

"Mr. Skoleskak" har gennem mere end 40 år været allestedsnærværende inden for skoleskakken i Århus og er en stærkt medvirkende årsag til, at Århus i dag er den førende skakby i Danmark.

Alt, hvad Svendsen har rørt ved, er blomstret og har efterladt et varigt indtryk på omgivelserne.

Succesen kan, ud over Svendsens korrekte, behagelige, men også stædige gemyt, tilskrives en altid tilstedeværende interesse og engagement i mennesker.

Hans mangeårige indsats er ikke gået upåagtet hen, og han er udnævnt til æresmedlem i både Dansk Skole Skak, Dansk Skak Union, Århus Skoleskak og Skolernes Skakklub.

Undervejs blev det også til 10 år som håndboldtræner i Viby Idrætsforening, men det blev skakken, som vandt den interessekonflikt

Svend Svendsen bor stadig med sin tvillingebror, Per, i huset på Tousvej i Åbyhøj.

Til top