Kære Jens Nielsen
 
Tak for den gode snak i telefonen. Som nævnt søger vi frivillige folk med en vis skakmæssig erfaring til at hjælpe til med afviklingen af Skolernes Skakdag fredag d. 11. februar, og vi håber, at du vil være behjælpelig med at sprede budskabet.
 
Skolernes Skakdag er et pilotprojekt som vi på Dansk Skoleskaks Landskontor arrangerer i samarbejde med Ribe- og Sønderjyllandskredsen. 10 skoler deltager i projektet, hver med mellem 100 - 150 elever (alt fra 1. - 8. klassetrin - afhængigt af skolernes præferencer). Op til 50 elever af gangen deltager i hvert modul af 2x45 minutter (der er tre moduler i løbet af dagen hvilket tidsmæssigt svarer nogenlunde til 08:00 - 13:30 inklusiv pauser).
Alle de deltagende skoler har afsat mindst to lærere der er med hele dagen, og som også deltager på Skoleskakkurset som vi afholder i Esbjerg og i Tinglev henholdsvist d. 11. og 12. januar 2011.
 
Skolernes Skakdag er for alle elever, og det forventes ikke, at de kan spille skak på forhånd (de fleste vil nok have en idé om hvad spillet går ud på, men det kan ikke forventes - det væsentligste er, at de får en god oplevelse og møder skakspillet under gode forhold.
 
Det vi forventer af de skakkyndige er, at de kan være med til at afklare tvivlsspørgsmål angående skaktekniske ting samt generelt, at hjælpe med at holde styr på eleverne i løbet af dagen. Derfor er det også væsentligt, at de der ønsker at hjælpe til, er forberedt på at være blandt skolebørn en hel dag. Dertil skal alle frivillige deltage i kurset d. 11. / 12. januar. Kurset varer 3 timer hvor man vil møde lærerne fra de aktuelle skoler, og programmet for dagen vil blive gennemgået. Dette vil der blive sendt en invitation omkring. Alle kørselsudgifter vil iøvrigt blive dækket af Dansk Skoleskak.
 
Vi håber på, at der er mange skakfolk der har interesse i at støtte og udbrede skoleskakken i lokalområderne.
 
De aktuelle skoler som vi søger frivillige til er følgende:
 
Alle der har interesse i projektet må meget gerne kontakte enten Mai Tødsø Jensen på tlf.: 2240 1488 / e-mail: mai@skoleskak.dk eller Emil Diderichsen på tlf.: 6065 1912 / e-mail: emil@skoleskak.dk (husk at oplyse navn, telefonnr. og e-mail, samt hvilken skole du er interesseret i at hjælpe til på)
 
Se mere information om Skolernes Skakdag på www.skoleskak.dk/skakdag
Skulle der være nogen spørgsmål, eller behov for uddybende forklaringer, er I altid velkomne til at kontakte os på ovenstående.
  
PS. Da der er tale om relativt kort varsel (inden kurset d. 11. / 12. januar), vil vi gerne have svar hurtigst muligt.
 
 
Med venlig hilsen
 
Emil Diderichsen
Projektmedarbejder
 
Dansk Skoleskak
Brolæggerstræde 6
1211 København K
 
E-mail:  emil@skoleskak.dk
Tlf.:  6065 1912
 
www.skoleskak.dk