Skoleskakstævne i Varde 25. oktober 2008
Invitation til skoleskakstævne 2008 i Varde
Af Anders Christensen

Alle skoleelever på skoler i Ribe Amt indbydes til skoleskakstævne lørdag den 25. oktober år 2008 kl. 10.00.

Spillested: Lykkesgårdskolen, orange bygning, Abildvej 25, 6800 Varde.

Gruppeinddeling: Der spilles i seks aldersgrupper:
A. Født 1988 - l991
B. Født 1992 - 1993
C. Født 1994 - 1995
D. Født 1996 - 1997
E. Født 1998 - 1999
F. Født 2000 eller senere.

Deltagere: Skolesøgende fra følgende uddannelser i Ribe Amt:
1. Gymnasier, HF, handelsskoler o.lign.
2. Børnehaveklasser til 10.-klasser i folkeskole og privatskole/efterskole.

Spilleregler:
Turneringen afvikles som hurtigskakturnering, dvs. hver spiller har 30 min. til hvert parti. Der er ingen noteringspligt. Reglerne om, at partiet er remis hvis
1. den samme stilling er opstået tre gange eller
2. der er gjort 50 træk uden at en bonde er flyttet eller en brik er slået gælder ikke.
I øvrigt gælder reglerne for hurtigskak, bl.a.: rørt brik skal flyttes.

Spilleplan: Turneringen indledes kl. 10.00 og er færdig ca. kl. 15. Den afvikles som en 6-runder Monrad, og om nødvendigt sådan, at små grupper lægges sammen med nabogrupper.

Indskud: 30 kr. pr. deltager.

Præmier: Der er præmier til hver 5. deltager.

Titler: De to bedste spillere fra hver aldersgruppe kvalificerer sig til DM den 29-30. november i Odense. Desuden er nr. 1-3 fra DM 2007 forhåndskvalificerede.

Fortæring: Husk madpakke. Der kan købes sodavand mm. til rimelige priser.

Tilmelding: med oplysning om fødselsår osv. - skriftligt eller pr. telefon til

Anders Christensen
Stausvej 10 st.
6800 Varde
achristensem@yahoo.dk
Tlf. 30 59 37 91

senest lørdag 18.oktober (der skal bestilles præmier!).

Vi i ”Ribe Amts Skole Skak” håber, at I rundt omkring spiller en masse skak og at I vil komme talrigt til dette stævne som en af aktiviteterne i vintersæsonen i det der engang hed Ribe Amt.

I løbet af dagen – i en pause - holder ”Ribe Amts Skole Skak” generalforsamling, hvor alle interesserede er meget velkomne, unge som gamle.

VEL MØDT!!