Den helt store skakdag 2021
Den helt store skakdag
Af Martin Koch Clausen
den 12. september 2021
Kære medlemmer!

Hermed indbydes I til

DEN HELT STORE SKAKDAG

søndag den 26. september 2021 kl. 11.30

i Fritidshuset, Kirkegade 51,

hvor vi har lagt følgende program:

Kl. 11.30 Gensynsglæde og generalforsamling i Centrum (se særskilt indkaldelse udsendt i går)

Kl. 13.00 Delegeretmøde i Esbjerg Skak Union – alle klubbernes medlemmer er velkomne og har taleret. Væsentligste emne vil nok blive jubilæumsarrangementer i 2022 i anledning af alle 3 klubbers jubilæer.

Kl. 15.00 Centrums klubmesterskab – afholdes som åbent lynskakmesterskab med adgang også for andre end klubbens medlemmer. (Spred gerne budskabet.) Bedst placerede klubmedlem bliver klubmester. Der vil være et beskedent indskud til dækning af præmier.

Kl. 18.00 Afslutning i Fritidshuset. Hvis der er stemning for det, finder vi et sted at gå hen at få lidt at spise for egen regning.

Der vil som sædvanlig være kaffe og kage mv.

Af hensyn til den videre planlægning vil vi være glade for, om du vil give en foreløbig og uforpligtende besked om, i hvilket omfang vi kan forvente at se dig til dagens arrangementer.

Med venlig hilsen
på bestyrelsens vegne
Martin Koch Clausen
centrumkasserer@clausen.mail.dk.

Se den originale indbydelse i pdf-format.