Verner Rexen 1920-2018
Klubbens ældste medlem er afgået ved døden
Verner Rexen 1920-2018
Af Martin Koch Clausen
den 8. august 2018

Kære klubmedlemmer

Det er med stor sorg, at jeg har erfaret, at vores kære æresmedlem, Verner Rexen, er gået bort den 6. august 2018.

Verner Rexen blev født i Esbjerg den 7. april 1920 og altså før klubben blev stiftet i 1922.

Verner Rexen blev medlem af klubben i 1946, og han blev i 1987 udnævnt til klubbens fjerde æresmedlem. Forud var gået indsatser som bl.a. næstformand 1961-72, formand 1972-77, turneringsleder for landsholdsklassen DM 1972 i Esbjerg og topgruppen i 1. Vesterhavs¬turnering 1976. Dertil kom en årrække som hårdt arbejdende bestyrelsesmedlem i Vesterhavsturneringens Venner.

Verer Rexen modtog DSU’s Hæderstegn i 1981.

Verner Rexen boede de sidste mange år i Årre. Han lod sig overtale til en gæsteoptræden som turneringsleder for topgruppen i 14. Vesterhavsturnering Finn Larsen Memorial 1996.

Verner Rexen blev 98 år.

Verner Rexen bliver bisat fra Årre Kirke på lørdag den 11. august 2018 kl. 11.00.

Æret være Verner Rexens minde.

Med venlig hilsen

Martin Koch Clausen