Oprydning 2015
Oprydning i klublokalerne

Som det fremgår af nedenstående billeder, så var der nok at se til ved oprydningen af klubbens lokale på anden sal i Fritidshuset.

Hvorvidt anstrengelserne er færdiggjorte, melder historien ikke noget om, men i hvert fald fik Byhistorisk Arkiv nogle flere arkivalier at holde styr på.

Rod 1

Rod

Rod 3

Jørn Hansen følger afslappet med i Boddy Rasmussens forsøg på at få styr på brikkerne.

Martin Koch Clausen og Boddy Rasmussen med nogle af rariteterne foran Byhistorisk Arkiv.