Mogens Nielsen 70 år
Mogens Nielsen 70 år!
Af Jørn Hansen
den 20. december 2009

Et af klubbens igennem årene mest fremtrædende medlemmer, Mogens Nielsen, fylder den 21. december 2009 70 år. Ja, det kan være svært at tro, for den energi som Mogens har kunne langt yngre såmænd godt misunde. At Mogens "kun" har 7 klubmesterskaber og cirka 160 førsteholdskampe bag sig skyldes ene og alene, at han i mange år prioriterede bordtennissen over skakken. Men nu er han igen fast mand på førsteholdet og pointene triller ind i en lind strøm. Et stort tillykke herfra!

Lørdag den 19. december bragte Jydske Vestkysten en fin artikel om Mogens, som du kan læse her.


Peter Roesen har herudover sendt nedenstående takkebrev i forbindelse med Mogens' fødselsdagsreception:

Kære Mogens!

Jeg synes lige, jeg på denne måde vil sige dig så mange tak for sidst – den 19. december, hvor jeg havde fornøjelsen at være gæst ved din reception i anledning af din 70 års fødselsdag.

Det var dejligt at se dig så godt tilpas i et stemningsfuldt selskab sammen med din familie og dine mange gæster.

At det forholdt sig på denne måde ved en sådan lejlighed kunne vel ikke undre i betragtning af dit sindelag og dine mange interesser og aktiviteter.

Ikke overraskende fandt jeg selv plads ved et bord med flere af skakklubbens medlemmer. Udover den nuværende formand Jens kan jeg blandt disse nævne notabiliteter fra klubbens guldalder som tidligere formand Boddy Rasmussen og Kaj Madsen m/søn, og senere dukkede også Bjarne Rasmussen, brødrene Grydholt og Allan Kaarsberg op. Desuden fik jeg hilst på tidligere medlem Allan Østergaard, der nu er flyttet tilbage til Esbjerg.

Det er jo klart, at vores kære klubs ve og vel var genstand for en del af vore drøftelser, nu da vi var samlet og kunne give hver vores bud på en løsning af verdenssituationen. Ligesom det var tilfældet med den netop overståede klimakonference endte drøftelserne ved ”skakbordet” ikke med noget bindende slutdokument. Flere af de tilstedeværende syntes dog at være modtagelige for ønsket om et hyppigere fremmøde på klubaftenerne.

Desuden var det jo glædeligt at konstatere, at flere af de tilstedeværende angiveligt følger med i klublivet ved at konsultere klubbens hjemmeside, der som bekendt varetages af vores ukuelige webmaster Jørn Hansen, hvilket blandt andet synes at have medført en stigende interesse i at deltage i næste års julefrokost …... (!)

Men bortset fra det, var der naturligvis en begivenhed i det kommende år, der navnlig påkaldte sig en vis interesse omkring vores bord, nemlig det kommende lokalopgør mellem Centrum og Varde i holdturneringens Mesterrække den 31. januar 2010.

På et tidspunkt kom Peter Grinderslev fra Jydske Vestkysten, der jo har et ganske godt kendskab til det lokale skakliv, hen til vores bord, hvor han uforvarende blev vidne til en del af de gensidige drillerier mv., der netop kendetegner den slags lokalopgør.

Peter Grinderslev virkede bestemt ikke uinteresseret i en avisomtale af denne begivenhed.

Og måske kunne dette også være en passende anledning til en velfortjent avisomtale af dig, Mogens, som en af ”Centrums ypperste dinosaurer – måske endda med billede og det hele.

Som vi talte om, Mogens, så kunne det være rigtig hyggeligt, hvis vi to kom til at mødes på hver side af brættet til denne match.

I mulig forventning herom vil jeg tillade mig at citere, hvad jeg med barnlig klo fik skrevet i din gæstebog, inden jeg med en tung, men ganske behagelig fornemmelse i maven drog af sted fra receptionen ud i vintermørket (frit efter hukommelsen):

”Kære Mogens!
............
Med håb om alt godt til dig fremover – såvel på som uden for de 64 felter, måske lige bortset fra den 31. januar 2010, …... ”.

Lad mig afslutningsvis ønske alt godt til dig fremover, OGSÅ den 31. januar 2010!

De kærligste hilsner fra

Peter Roesen