Opdateret medlemsliste september 2009
Opdateret medlemsliste - september 2009

Torben Olsson har fremsendt den aktuelle medlemsliste og A- og B-medlemmer er opført nedenfor. Så snart styrkelisten er lavet, vil I kunne se medlemmerne arrangeret i styrkeorden. Styrkelisten forventes omkring 1. oktober.

A-medlemmer
Morten Andersen
Jens Arne Christensen
Børge Clausen
Brian Isaksen
Johan Grydholt Jensen
John Klaus Jensen
Poul Grydholt Jensen
Svend Aage Jensen
Eric Jøker
Andreas Kinch
Allan Kaarsberg
Kaj Madsen
Jean B. Mikkelsen
Jens Nielsen
Mogens Nielsen
Søren Peter Nielsen
Torben Olsson
Andreas B. Pedersen
Hans Buus Pedersen
Iver Poulsen
Bent Radoor
Verner Rexen
John Rødgaard
Kim Sørensen
Egon Thøgersen
Fadhal Zyde

B-medlemmer
Peter Roesen
Poul Fl. Fries Nielsen
Martin Koch Clausen
Bjarne M. Rasmussen
Ove Matras
Thomas Jøker
Sven Michelsen