Formandens leder for november 2007
Formanden har ordet
Af Jens Nielsen

Først en undskyldning for, at lederen for december først kommer nu. Det skyldes dels formandens travlhed, at hans internetforbindelse har været nede, men også at han ikke kunne sætte lederen på nettet inden julefrokosten, da det skulle være en overraskelse til Brian, at han skulle udnævnes til klubbens 7. æresmedlem. Endnu en gang en stor tillykke til Brian.

Jeg syntes selv, at det blev en rigtig god aften med 28 deltagere. Medlemmer kom fra hele landet (København, Århus, Millinge (Fyn), Tønder, Varde) for at fejre Brians store aften. I samme forbindelse skal der lyde en meget, meget stor tak til festudvalget, primært til Charlotte og Allan for deres store indsats ved julefrokosten. Formanden selv er skuffet over sin egen (manglende) indsats. Jo flere vi er til at hjælpe om en opgave, jo lettere er opgaven og jo længere bliver folk ved med at arbejde for klubben.

Der er nu spillet 3 runder i holdturneringen, vi har stillet fuldt hold hver gang, bortset fra en enkelt gang, da en spiller glemte at komme. Vi fra bestyrelsen har sat os det mål, at vi vil stille med fuldt hold i alle holdkampe i denne sæson, et ”stort” mål, som vi håber det lykkes at opfylde, men vi har allerede brugt en spiller i 3 (max.) dobbeltrunder, 2 spillere i 2 dobbeltrunder, så det kan blive svært at opfylde målet, men vi håber at vi til dels får spillere tilbage fra udenlandsrejser, eksamener, samt ikke mindst nye spillere i klubben, men også at spillere der står på vores styrkeliste vil tage en tørn, hvis en holdleder skulle spørge om hjælp.

Resultatmæssigt ligger 1. holdet på en nedrykningsplads, men de har også mødt de 2 favoritter til oprykning, så der er en realistisk mulighed for at rykke op på 3. sidste pladsen som giver en kvalifikationskamp om at undgå nedrykningen, men målet må helt klart være at erobre 4. sidste pladsen. Til 1. holdspillerne orientering kan jeg oplyse, at et medlem fra Tønder Skakklub allerede har dømt Centrum til nedrykning!!

På bestyrelsesmødet den 1. december havde vi en evaluering af efterårets aktiviteter i klubben. Turneringsformen ”spil når du vil” er generelt blevet godt modtaget, især blandt de ”gode” spillere, mens de ”lidt mindre gode” hellere vil tilbage til de gamle 5 runders turneringer. Årsagen kunne ligge i, at vi kørte turneringen over 10 runder, hvilket er for mange i forhold til det antal spillere man kan forvente vil deltage i turneringen. Vi i bestyrelsen har dog taget konsekvensen af dette og vil tilbyde begge turneringsformer i foråret, begge i 2 omgange á 5 runder, den første i januar/februar, den anden i marts/april (se indbydelserne andetsteds). Om vi vil fortsætte klubben i maj og juni er en idé formanden har fået, men som han ikke har fået drøftet med resten af bestyrelsen, men ideen vil blive taget op på vores bestyrelsesmøde den 12. februar. Hvis andre medlemmer har andre lige så ”skøre” ideer eller andre forslag, er I meget velkomne til at rette henvendelse til bestyrelsen, for vi er til for jer medlemmer, I skal bare bakke os op.

Nu skrev jeg ”gode” og ”mindre gode” spillere (hvilket jeg ikke var glad for at skrive), så jeg vil gerne lige pointere, at alle uanset spillestyrke eller andet er lige gode medlemmer af Centrum, for Centrum skal være en klub for alle og en klub som alle er glade for at komme i, til hvert et tidspunkt.

Til sidst jeg gerne sige en stor tak til den afgående formand i Ribe Skakklub, Jørgen Nielsen, for et godt samarbejde gennem årene. Det har selvfølgelig været Brian som Jørgen har haft mest kontakt til, men tak alligevel, derudover ønsker jeg tillykke med formandskabet til Peder Pharsen, som jeg håber (regner med), at vi kan få et lige så godt samarbejde med, som vi altid har haft det med Ribe Skakklub.

Til allersidst vil jeg gerne have lov til at ønske alle medlemmer, samt skakkammerater, en rigtig glædelig jul og et godt skaknytår.