Formandens leder for december 2005
Spildte kræfter
Af Brian Isaksen

Forsøget på at styrke det sociale sammenhold i klubben ved hjælp af arrangementet med stormester Carsten Høi og ølsmagning faldt til jorden med et brag. Kun 10½ tilmeldinger. Det var første gang, jeg aflyste et arrangement. Der er ikke andet at gøre end at tage til efterretning, at pris og indhold ikke ramte målet.

*
Holdturneringen er i fuld gang. Klubbens bedste hold spillede ikke som klubbens bedste hold i åbningsrunden, en ordentlig en over nakken fra kollegerne i Skakforeningen. I 2. runde bedre, men heller ikke godt nok, nyt nederlag til Ribe. 3. runde mod Haderslev 2 bliver et opgør, vi skal vinde. Så er 2. holdet startet betydeligt bedre, storsejr i 1. runde. Mens dette skrives, venter vi på 3. holdets første indsats.

*
Vores hyggelige, lille weekendturnering er vel overstået, Kim Pilgaard fik den forventede sejr. 18 med.

*
Esbjerg Skak Union har haft sin ekstraordinære generalforsamling, der nu endelig kunne godkende regnskabet med det uhyggelige nettoresultat. Valgene bragte genvalg til Jens Nielsen på formandsposten, derudover blev Allan Kaarsberg og Bent Radoor valgt til bestyrelsen, Iver Poulsen til ny revisor. Hvad målet er for næste Vesterhavsturnering, og hvordan man vil nå det, overlader jeg til andre at berette.

*
Det kommende esbjergmesterskab optræder i nye klæder, igen en syv runders turnering, men over fire lørdage. Se annoncen.

*
Hvis man er interesseret i noget socialt, så tilmeld dig årets julefrokost! Første tilmelding kommer her: Mig! Se også her opslag/annonce.

Til top