Formandens leder for oktober 2007
Hvor er opbakningen?
Af Jens Nielsen

To generalforsamlinger med deltagelse af henholdsvis 27 og 22 deltagere, meget flot især i betragtning af, at vi kun er ca. 45 medlemmer. Til den 1. klubaften efter generalforsamlingen, til 1. runde i den nye klubturnering, kom der 12 medlemmer, hvoraf 10 deltog i klubturneringen. Til VM-arrangementet var vi 4, heraf 3 fra bestyrelsen. Hvor er opbakningen???

Jeg blev valgt til formand, vi fik valgt 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, som alle har sagt de vil gøre et stykke arbejde for klubben og for at få klubben i gang igen, men dertil har vi brug for jer medlemmer, altså din hjælp.

Men hvad kan/vil/skal jeg som medlem så yde? Først og fremmest kan du komme ind i klubben og deltage i aktiviteterne, måske kan du ikke hver mandag, men en mandag om måneden kan du vel afse. Det kunne man da der var generalforsamling, så kan man vel også til en almindelig klubaften!! Fra bestyrelsens side skal vi nok sørge for, at der er nogle skaklige aktiviteter man kan deltage i hver mandag aften klubben er åben, så mød op og vær med til at der kommer liv i klubben igen.