Formandens leder for september 2005
’ – og om lidt er kaffen klar!’
Af Brian Isaksen

Andetsteds i dette blad kan du læse om generalforsamlingen. En af de ideer, der blev luftet på generalforsamlingen, er allerede sat i værk: Kaffepausen kl. 20.30 – og den er en succes. Første aften var klubben vært for en ostemad og en kop kaffe, for fremtiden koster det en femmer pr. person.
En anden af ideerne skal nok blive en realitet: Vi vil engagere en stærk spiller til at give os noget undervisning m.m. Det er håbet, arrangementet kan blive her i efteråret på en lørdag eftermiddag. Den første henvendelse har endnu ikke givet kontakt – du skal selvfølgelig høre nærmere.

*
Den første af klubturneringerne er i fuld gang. Deltagerantallet er igen i fremgang, 22 er med. Specielt glædeligt at flere 1. holdspillere denne gang er med igen, Gunnar Pedersen og Mesud Desevac. Og et længe savnet ansigt kan nu ses i klubben – tidl. kasserer, Svend Aage Jensen, gør come back!

*
Du må gerne begynde at tænke på vores weekendturnering, se annoncen. Jeg har fået de første tilmeldinger.

*
Klubbens styrkeliste er på trapperne, mens dette skrives. Kommer i næste blad og vil kunne ses i klubben. Det ligner igen tre hold.

*
Til lykke til et af vores æresmedlemmer, der for nyligt fyldte 85! Jeg var ude at overrække Ejnar Nielsen nogle gaver, fortynder til kaffen.

*
25. september kl. 14 er der planlagt generalforsamling i Esbjerg Skak Union i Kirkegade. Husk generalforsamlingen er åben for alle medlemmer af en esbjergklub!

Til top