Formandens fusionsleder for august 2007
Sidste
Af Brian Isaksen

Hvis du lige som jeg og mange andre starter dagen med at checke denne side, har du allerede set indkaldelsen til årets generalforsamling – OG det årlige forslag til fusion med Skakforeningen.
Søndag havde vi et udvidet bestyrelsesmøde, hvor vi endevendte de problemer, vi sidder i lige nu, og diskuterede fusionen som en mulig løsning.
Jeg har indtil nu automatisk afvist enhver tanke om fusion, da jeg betragtede det som udelukkende et forsøg på at stille et bedre 1. hold på bekostning af klubfølelse.De seneste dage har overbevist mig om, det drejer som om langt mere: Centrum befinder sig lige nu i en regulær overlevelseskamp.
Så jeg har nu skiftet mening. Jeg tilslutter mig Lars’ tanker om klubbens tilstand og hans forslag. Jeg kan også lide, hvad han fremdrog på mødet: Vi skal gå ind i fusionen som ligemænd; vi bringer jo i givet fald noget med til bordet. Vi kommer ikke kun med et antal medlemmer, men også med en formue på ca. kr. 30.000, nyindkøbt materiel, måske et fremragende klubblad (hvis Allan vil fortsætte) og ikke at glemme et 2. divisionshold og et mesterrækkehold.
Men alt sammen forudsat, forslaget vedtages på generalforsamlingen.

MØD OP 27/8!