Klubmesterskabet 2018

Nr. Navn

1

2

3

I alt

Korr.

Plac.

1 Martin Koch Clausen
   2

4

   0

2

3  2  

4

-

2

2 John Rødgaard
   2

3

1  2  
   1½

4

-

1

3 Jørn Hansen
2  0  
4  0  
   0

1

0

-

4

4 Torben Olsson
1  0  
   2

3

2  ½  

-

3