Indbydelse til julelyn 2023
JULELYN
Af Martin Koch Clausen
den 21. december 2023
Kære medlemmer!

Først og fremmest et ønske om en glædelig jul og et godt nytår til jer alle.

Hermed indbydes I til vores traditionelle

JULELYN

3. Juledag (27. december 2023)

kl. 14.00

I Fritidshuset, Kirkegade 51, Esbjerg

Der vil som sædvanlig være kaffe og kage mv.

Vi spiller en alle mod alle-turnering, medmindre deltagerantallet eksploderer i forhold til tidligere turneringer. Betænkningstid 5 minutter pr. spiller uden tillægstid. Der spilles med tikkende ure.

Indskud er 30 kr. pr. spiller. Ved minimum 10 spillere er 1. præmien 250 kr.

Tilmelding skal ske til undertegnede senest den 25. december 2023 på mailadressen

centrumkasserer@clausen.mail.dk

Vi glæder os til at se gerne jer alle, men ellers så mange som muligt!

Med venlig hilsen

på bestyrelsens vegne

Martin Koch Clausen