Lykønskning til Jerne Skakklubs 60 års fødselsdag
Jerne og Omegns Skakklub
Af Brian Isaksen

Den 16. september var det 60 år siden Jerne og Omegns Skakklub blev stiftet! Festen blev holdt 10. oktober i klubbens lokaler på Plejehjemmet Hedelund. Centrum sendte et gavekort og en lille brevhilsen, som her gengives i let ændret form.


Jerne 60!
En lille fødselsdagshilsen fra jeres venner i Skakklubben Centrum.

Så længe nogen orker at sætte sig ind i vores fælles historie, bør Centrum tænke taknemmelige tanker, når nogen taler om Jerne!
I slutningen af 1950’erne (før min tid!), mens Centrum under navnet Arbejdernes Skakklub hørte til i Dansk Arbejder Skak Forbund, kneb det os at finde modstandere til holdkampe. Jerne var en af de få klubber, der ville spille venskabsmatcher mod os.
Med fødselen af Vesterhavsturneringen i 1976 var en af de personligheder, der ragede op, Jernes legendariske, mangeårige formand, Johannes Boysen. Det var hans indsats, der gjorde det muligt for os at overleve det (den gang) astronomiske budget på kr. 10.000.
En som Ejnar Madsen vil nogle af os huske i lang tid, manden med en årlig sæk gratis kartofler til turneringen! Et lille bidrag, men en stor hjælp – husker I den med ’Intet kommer af intet?’
Senere, da jeg selv var blevet formand for Esbjerg Skak Union, fik jeg i flere år et enestående samarbejde med en ny kasserer – endnu en Jernemand, Ernst Maarup. Jeg mindes endnu med stor glæde vores ’ideologimøder’ (MEGET seriøse!) på Sand’s Restauration! Jeg tror også, Ib selv var med en enkelt gang.
Endnu senere blev endnu en Jernemand tilknyttet Vesterhavsturneringen – Preben Josefsen.
Preben var manden bag kontakten til endnu en Jernespiller, Henry Heiberg – en kontakt, der for alvor katapulterede Vesterhavsturneringen op i de højere luftlag.

Vi er ikke overrendt af Jernespillere i vores og Esbjerg Skak Unions turneringer, men de er en ganske væsentlig del af byens skakhistorie!

Jeg håber, I får en rigtig god 60-års fest.

Med venlig hilsen

Brian Isaksen
(endnu) formand i Centrum