Foreløbigt referat fra generalforsamlingen
Foreløbigt referat fra generalforsamlingen
Af Brian Isaksen
Lars Lindhard blev valgt til dirigent.
Formandens (se længere nede) og kassererens beretninger vedtaget uden modstemmer.
Kontingentet uændret.

Fusionsforslaget FALDT! 10 stemmer for, 11 imod, 5 blanke!!

Valgene gik som ventet i stå, da der skulle vælges ny formand. Så udgangen blev, at der snarest (formentlig indenfor 2-3 uger) indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for at ændre vedtægterne om, hvor klubbens midler skal gå i tilfælde af opløsning! Brev på vej til alle medlemmer.
Under eventuelt overrakte Brian Isaksen på klubbens vegne et gavekort til afgående Søren Peter Nielsen som tak for en god indsats i bestyrelsen, i festudvalget og især en prisværdig indsats som holdleder for 2. holdet.
Som afslutning på en velbesøgt generalforsamling med livlig debat redigerede Brian Isaksen det sædvanlige leve for klubben fra 'Centrum længe leve!' til ' Centrum lidt længere leve!'

Formandens beretning følger her:
Denne gang må jeg hellere starte med klubbens vigtigste turnering: klubmesterskabet.
Igen spillede vi fire 5-runders turneringer.
1. turnering
20 deltagere. M blev vundet af Leszek Kwapinski, Basis 1 af Ib Mathiasen, Basis 2 af Finn Petersen.
2. turnering
18 deltagere. M vandtes af Gunnar Pedersen, Basis 1 af Jens Nielsen, Basis 2 af René Bæk Pedersen.
3. turnering
18 deltagere igen (- en, der måtte trække sig efter et enkelt parti pga. en personlig katastrofe). M vandtes igen af Gunnar Pedersen, Basis 1 af Ib Mathiasen og Basis 2 af Vagn Konradsen.
4. turnering
21 deltagere (- 1 der aldrig, hverken viste sig eller sendte afbud). M vandtes sør’me igen af Gunnar Pedersen, Basis 1 af Damir Desevac (på korrektion foran Peter Roesen), Basis 2 af Steffen Jørgensen.
Dermed er GUNNAR PEDERSEN KLUBMESTER FOR SJETTE GANG!! TIL LYKKE!
Altså omkring 20 deltagere pr. turnering.

I holdturneringen havde vi igen tre hold med.
I 2. division var 1. holdet aldrig i nedrykningsfare og endte denne gang på en 4. plads. Desværre har 3 førsteholdsspillere nu ladet vide, at de skifter til Skakforeningen. Det bør i sig selv ikke betyde væsentligt for deltagerantallet i klubturneringen, men for klubbens bedste hold betyder det naturligvis overhængende nedrykningsfare.
Så det er NU, alle gode kræfter i klubben må stå sammen!
Måske skal vi også indføre faste bestyrelsesmøder? Så bestyrelsen kan informere hinanden og holde hinanden engageret og måske dele vigtige rygter? I min tid som formand har jeg holdt bestyrelsesmøde før en vigtig begivenhed og ellers stolet på, vi kunne klare os ved at snakke om mandagen i klubben eller pr. mail.
2. holdet sluttede som nr. 7 af 8 i mesterklassen, men får vistnok lov at fortsætte. Til tre kampe måtte holdet denne gang stille med ufuldstændigt hold.
3. holdet sluttede nr. 2 af fire i en af B-klasserne. En enkelt gang kunne 8 spillere ikke samles.

Hans Nissen-pokalen døjer endnu en gang med at blive færdigspillet inden generalforsamlingen. Der skal nok fremover udstikkes benhårde frister for at få afviklet de enkelte runder.

Siden 1972 har Centrum holdt en weekendturnering i september eller oktober. For første gang blev den aflyst – kun SYV spillere havde tilmeldt sig ved fristens udløb, og det kunne oven i købet frygtes, at to ville springe fra. Så tog JEG beslutningen om aflysning.

Straks bedre var tilslutningen til julefrokosten, omkring 20 fra Centrum og Skakforeningen. Hyggelig fest, der fik et ekstra indhold pga. levende musik af Allans sammenbragte band.

I begyndelsen af året havde et af klubbens æresmedlemmer været medlem af Centrum i 60 år! Rexen havde bedt om besøg af nogle gamle medlemmer, så vi var en håndfuld, der troppede op i Årre på dagen. Hyggelig eftermiddag, hvor vi i fællesskab mindedes gamle og bedre tider i klubben..

Senere på året fik vi en henvendelse fra Hamburg. Nogle spillere ville på en tur til Danmark, var vi interesseret i en byholdkamp? Jeg sagde ja, vi måtte da kunne skrabe nok spillere sammen. Desværre sprang tyskerne fra, DE kunne ikke samle spillere nok.

Flere af vores spillere har været i aktion i andre turneringer, også i udlandet. Ole Bønnelykke har som sædvanlig været meget aktiv. Han vandt en mesterklasse i Ribes Weekendturnering og også en af Skakforeningens mesterklasser og Skakforeningens weekendturnering.

Sæsonen sluttede med, at vi igen arrangerede hovedkredsens indledende del af pokalstævnet. Takket være Jeans turneringsledelse og først og fremmest skyggeformand, Jørn Hansen, kom arrangementet igen i mål. Men flovt at vi ikke kunne samle 4 spillere til et breddehold.

Allersidst på sæsonen bragte hektisk aktivitet i bestyrelsen. Vi blev enige om – nødtvungent – at søge fusion med Skakforeningen. Men nu kommer meldingen fra dem, at de har visse betænkeligheder. Mere om dette under et senere punkt.