[Ordinær generalforsamling 30.09.2022]

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Centrum
Lørdag den 16.09.2023 klokken 14.30

Kære medlemmer.

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Skakklubben Centrum

lørdag den 16. september 2023 kl. 14.30

i Fritidshuset, Kirkegade 51, Esbjerg med følgende dagsorden i henhold til klubbens love § 12:

Foreløbig dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen
a. Formand (p.t. Flemming Færge)
b. Sekretær (p.t. Torben Olsson)
c. 1. suppleant (p.t. Jørn Hansen)
d. 2. suppleant (p.t. John Rødgaard)
7. Valg - øvrige poster
a. Rekvisitforvalter (bestyrelsen indstiller, at posten står ledig)
b. Turneringsudvalg (bestyrelsen indstiller, at udvalgsposterne står ledige)
c. 2 medlemmer af Esbjerg Skak Unions bestyrelse (heraf skal den ene være klubbens formand) (p.t. Flemming Færge og Jean B. Mikkelsen)
d. Avisreferent (p.t. Jens Nielsen)
e. Klubbladsredaktion (bestyrelsen indstiller, at posten står ledig)
f. Revisor (p.t. Peer Ole Pedersen)
8. Eventuelt

Med venlig hilsen
på bestyrelsens vegne

Martin Koch Clausen

Se den originale indkaldelse i pdf-format.